• VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2015. december 10‑ei ülésén megtárgyalta az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/7830. számú törvényjavaslatot.E javaslat először is azzal a céllal került benyújtásra, hogy az építőipari lánctartozások felszámolására 2013. július 1-jével létrehozott Teljesítésigazolási Szakértői Szerv elmúlt kétéves működése során szerzett tapasztalatok alapján a vonatkozó törvényt módosítsa. A javaslat további célja, hogy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tevékenységének kiterjesztése megvalósulhasson. Így az eljárás még több vállalkozás számára legyen elérhető, gyorsabb és egyben hatékonyabb legyen.A Gazdasági bizottság ötpontos háttéranyagában a nyelvhelyességi szempontokat figyelembe véve és az egységes fogalomhasználat érdekében javasolta, hogy „biztosítótársaságok” helyett a „biztosítók” kifejezés kerüljön alkalmazásra a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.A bizottsági ülés során a tagok megtárgyalták a Gazdasági bizottság háttéranyagában szereplő módosító javaslatait, amelyeket bizottságunk 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében és tartózkodás nélkül támogatott. A bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést szintén és ugyanilyen arányban elfogadta. Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a Fidesz soraiból.)
  • LEPSÉNYI ISTVÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! 2013-ra a magyar építőiparban egyre nagyobb mértéket öltő lánctartozások nemcsak az építőipar létét, de a magyar gazdaság fejlődésének lehetőségét is veszélyeztették. Ezért a lánctartozások kezelése és lehetőség szerint arányuk mielőbbi számottevő csökkentése nemzetgazdasági kérdéssé vált. A magyar kormány a helyzetet felismerve a 2013. évtől kezdődően számos intézkedést tett a megoldás irányába. Egyik ilyen kiemelt lépés volt, amikor 2013. július 1-jei hatállyal megalakult a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. Az elmúlt két év során több kormányzati intézkedésnek köszönhetően a magyar gazdaság mellett a válság által különösen keményen sújtott építőipar is növekedési pályára állt. A lakáspiacon a látványos növekedés a devizahitelesek megsegítése és a jövedelmi viszonyok javulása mellett elsősorban a kedvező hitelkörnyezetnek és az alacsony kamatoknak köszönhető. Az egyre stabilabb lábakon álló gazdaság pedig vonzza az ingatlanpiaci befektetőket is. A KSH 2015. I-III. negyedévére vonatkozó adatai alapján összesen 24 százalékkal több lakásépítési engedélyt adtak ki, mint az előző év hasonló időszakában. A felmérések és a tapasztalatok azt mutatták, hogy a pozitív irányba történő elmozdulásban fontos szerepet töltött be a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. A hozzá beérkező kérelmek száma ugyan nő, de elsősorban a szervezet ismertté válásának köszönhető ez, és egyúttal megfigyelhető, hogy a vitatott értékek összege csökken. Az elmúlt két évben a 400 milliárdos lánctartozás kevesebb mint a felére csökkent.Az építőipar kifehérítését és a lánctartozások visszaszorítását szolgálta a kormányzat több más intézkedése, mint a kötelező minimális rezsióradíj bevezetése, az építési munkaterület vállalkozó által igazolt átadásának előírása a használatbavételi engedély kiadása során, illetve az építőipari kivitelezési tevékenység esetében az e-építési napló kötelező alkalmazása. Az építőiparnak és különösen a lakásépítési szegmensnek óriási lökést jelent a kormányzat legújabb intézkedése, amely szerint 5 százalékra mérséklődik az új lakások áfájának mértéke. A lánctartozások felszámolása terén elért eddigi eredmények ellenére folytatni szükséges a megkezdett munkát, továbbra is a szakmai szervezetek bevonásával, azon célból, hogy a sikerek hosszú távon is fenntarthatók legyenek. Kérem önöket, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, Lepsényi államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor.Most pedig, tisztelt Országgyűlés, soron következik az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány‑előterjesztés T/7830. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, 15 perces időkeretben. Megadom a szót Vécsey László képviselő úrnak, a bizottság előadójának.
  • ELNÖK: Köszönöm, Vécsey képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Lepsényi István államtitkár urat, hogy most vagy a vita végén kíván hozzászólni. (Lepsényi István: A végén.) A vita végén. Köszönöm szépen.Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Gazdasági bizottság nem állított előadót.Képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretben. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Tisztelt Országgyűlés! Ezért a vitát lezárom. Megadom a szót Lepsényi István államtitkár úrnak.