• RÉVÉSZ MÁRIUSZ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2015. december 10-én megtárgyalta a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvényt, illetve a törvényjavaslatot, és ezzel összefüggésben a bizottság 23 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett összegző módosító javaslatot fogadott el.A bizottság saját módosító indítványában nemcsak jogtechnikai módosításokat javasolt, hanem pontosította a 14. § (3) bekezdését, miszerint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CIV. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében igazgatási szolgáltatási díjat, pótdíjat törvény vagy eredeti jogalkotó hatáskörben kiadott kormányrendelet felhatalmazása alapján a miniszter az adópolitikáért felelős miniszter ‑ nem pedig az államháztartásért felelős miniszter ‑ egyetértésével kiadott rendeletben állapíthat meg.Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat célja új, egységes nemzeti akkreditálási rendszer kiépítése, amely az európai előírásoknak való megfelelés miatt szükséges, tehát az előterjesztés tartalmazza nemzeti kötelezettségeinkre való tekintettel a 2016. január 1-jén hatályba lépő nemzeti akkreditálásról szóló törvény módosítását. Különösen nagy vita nem volt a bizottsági ülésen, ezt mutatja, hogy majdnem egyhangúlag tudtuk elfogadni a törvényjavaslatot. Kérem, hogy a törvényjavaslatot a parlament képviselői szavazatukkal támogassák. Köszönöm a figyelmüket.
  • LEPSÉNYI ISTVÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés 2015 júliusában elfogadta a nemzeti akkreditálásról szóló törvényt, amelynek legfőbb célja a hazai vállalkozások versenyképességének növelése volt. A kormány szándéka szerint, ahol lehetséges, csökkenteni kell a vállalkozások tevékenységét hátráltató bürokratikus terheket. A tárgyalt törvényjavaslat és a törvény végrehajtását célzó rendeletek hatásos garanciákat tartalmaznak arra nézve, hogy az akkreditálási eljárás olcsóbb és rövidebb legyen. A módosítások a 2016. január 1-jén hatályba lépő törvény európai uniós előírásoknak való megfelelése miatt szükségesek: meghatározásra kerül az új központi költségvetési szervként létrejövő hatóság, a nemzeti akkreditáló hatóság felépítése, a felügyeleti vizsgálati eljárás szabályai, a külföldi akkreditálási státus elismerésére vonatkozó szabályok, valamint a változások bejelentésének részletes szabályai. A módosító javaslatok megfelelően biztosítják azt, hogy az eljárások a Nemzeti Akkreditáló Testület megszűnésével és az új akkreditáló szerv megalakulásával folytatódjanak, és a kormány is mindent megtesz annak érdekében, hogy az új akkreditáló szerv nemzetközi elismertsége gyors és zökkenőmentes legyen.(21.20)A javaslat elfogadásával az akkreditálási eljárás gyorsabbá, hatékonyabbá, áttekinthetővé válik, és még inkább ügyfélbarát lesz.A hatályos szabályozáshoz képest az akkreditált státus érvényességi ideje négy évről öt évre nő, a kötelező felülvizsgálatok gyakorisága is csökken. Ez húszéves időtáv alatt egy nagyobb vállalkozásnál kb. 10 millió forintos megtakarítást jelent csak az eljárási díjakból, míg egy kisebb vállalkozásnál is milliókkal mérhető a megtakarítás. A szervezeti átalakítással a nemzetközi normáknak megfelelő eljárási rend érdemben nem változik, az eljárások szakmai színvonala nem csökken, és ezáltal az akkreditált szervezetek valóban könnyebben és gyorsabban teljesíthetik a tevékenységük végzéséhez szükséges elvárásokat. Tisztelt Képviselők! A Nemzeti Akkreditáló Testület több mint 600 vállalkozást vagy hitelesítési tevékenységgel foglalkozó magánszemélyt akkreditál, a törvény módosítása és a végrehajtási rendeletek megalkotása során a véleményüket, igényeiket sokan hozták közülük tudomásunkra. Ezeket figyelembe vettük, és kialakítottunk egy olyan rendszert, amivel az ő sikerességük és nemzetközi versenyképességük növelésének irányába teszünk jelentős lépést. Ezt tartalmazzák a jelenleg tárgyalt jogszabályi módosítások.Kérem, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen.
  • ELNÖK: Köszönöm, Völner államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most pedig soron következik a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány‑előterjesztés T/6987. számon, az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetőek.Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, 15 perces időkeretben. Megadom a szót Révész Máriusz képviselő úrnak, a bizottság előadójának.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván‑e felszólalni. (Jelzésre:) Lepsényi államtitkár úr jelzi, hogy nem. Esetleg a végén, ha szükséges lesz, akkor tízperces időkeretben teheti meg.Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A kijelölt Gazdasági bizottság nem állított előadót, képviselői felszólalásra jelentkező nincsen. Tisztelt Országgyűlés! A vitát, ami nem történt meg, akkor lezárom.Megkérdezem az előterjesztőt, kíván‑e most felszólalni. (Jelzésre:) Megadom a szót Lepsényi István államtitkár úrnak.