• NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A mai nappal véget ér a magyar visegrádi elnökségnek az elmúlt egy esztendeje, és véget ér az a másfél esztendő is, amit közép-európai évnek neveztünk el. A közép-európai kezdeményezés, illetőleg a visegrádi együttműködés elnöki időszaka volt ez a másfél esztendő, ez a hosszú közép-európai év. Úgy gondolom, hogy a visegrádi együttműködésnek és a közép-európai kezdeményezésnek is az energia kérdése volt talán a leggyümölcsözőbb együttműködési területe. Nagyon komoly eredményeket tudtunk elérni, ez a közép-európai energetikai diverzifikáció jelentős eredményeket könyvelhet el. Hadd utaljak a magyar-szlovák összeköttetésre, de talán utalhatunk a magyar-román, illetőleg a magyar-horvát összeköttetés megteremtésére is. Ha elkészülnek majd azok a bizonyos LNG-terminálok, akkor ez az összeköttetés egy valós diverzifikációs lehetőséget fog Magyarország és a térség számára jelenteni, mint ahogy nem enyészett el egyáltalán az úgynevezett déli folyosóhoz való kapcsolódásunknak a lehetősége sem. Hiszen a görög, bolgár, román és magyar gázfolyosónak a tervezése nagyon látványosan, gyorsan elindult, és ez végül is egy nagyon kiváló pótlása lehet annak a bizonyos Nabucco-gázvezetéknek. De nemcsak az energiadiverzifikáció területén értünk el eredményeket, hanem a szolidaritás, a keleti partnerség tagállamai iránti szolidaritás is az energia területén a visegrádi együttműködésnek egy gyümölcsöző ágazata volt - hadd utaljak Ukrajna gázzal való ellátására. Magyarország a legjelentősebb nyugati ellátója ma Ukrajnának az úgynevezett reverz szállításokkal, de hasonló megállapodást kötött most Szlovákia is, és Lengyelország is juttat a jelenlegi válságos helyzetben Ukrajnának nagy mennyiségű gázt. Sőt, a jövő tervezésével kapcsolatban is eredményekről számolhatunk be, hiszen a lengyel javaslatra körvonalazódó európai energiaunió élvezi az összes visegrádi ország támogatását, végső soron az egységes piac kiterjesztése az energia területére a javaslat lényege. Van mire büszkének lennünk, tisztelt államtitkár úr. Az ünnepi esemény, azt gondolom, ugyanakkor egy kiváló alkalom, hogy értékeljük, hol tartunk, mit értünk el és mi következik az elkövetkezendő időszakban. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Azt kérdezem az államtitkár úrtól, hogy a V4-ek energia-együttműködése hogyan szolgálja Magyarország külpolitikai céljainak, illetőleg országunk energiafüggetlenségének a megvalósítását. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr, bizottsági Elnök Úr! Köszönöm szépen az interpellációt, hiszen újra lehetőséget kaptunk arra, hogy fontos kérdésekről beszéljünk itt az Országgyűlésben, tekintettel arra, hogy a mai napon valóban véget ér a magyar visegrádi elnökségi időszak, amelynek legfontosabb prioritása a térség energiabiztonságának javítása volt. (15.30) Nem véletlen ez, hiszen a magyar kormánynak már korábban, 2010 óta az egyik legfontosabb, mondhatnám talán azt is, hogy nemzetstratégiai célkitűzése az, hogy az energiafüggőségünket csökkentsük, és az energiafüggetlenség területén előre tudjunk lépni. A visegrádi elnökségünk alatt három szempontból igyekeztünk az energiafüggetlenségünk növelését biztosítani. Ez a három szempont a jövőben is fennmarad abban a tekintetben, hogy amikor az energiafüggőségünk felszámolásáról gondolkodunk, illetve hozunk döntéseket, akkor ezen szempontok alapján tesszük ezeket. Az első a regionális energiapiaci integráció, amely egyrészt jelenti az infrastrukturális kapcsolatok fejlesztését, másodrészt pedig a szabályozási környezet harmonizációját, vagyis ez utóbbi lehetővé teszi az energiahordozók piacának hatékony működését, ezáltal a verseny erősödését, végső soron pedig a fogyasztói árak csökkenését. Ebben a tekintetben engedje meg, elnök úr, hogy felhívjam a figyelmét két lépésre. Az egyik, hogy a magyar és a szlovák földgázvezeték-hálózatot valóban össze tudtuk kötni. A jelenlegi tervek alapján a jövő esztendő legelejétől ez már kereskedelmi forgalmat szolgálhat. S ha már az interkonnektorokról beszélünk, ne felejtsük el, hogy ugyan 2010-ben átadtunk egy interkonnektort Románia, egyet pedig Horvátország irányába, de a partnereink mind ez idáig adósak azokkal a beruházásokkal, amelyek révén ezeken az interkonnektorokon az érdemi kétirányú forgalmazás lehetővé válna. Emellett elindítottuk a V4 gázpiaci fórumot, amelynek célja a piacintegráció előmozdítása; a gázvezetékrendszerek összekötése mellett a villamosenergia-hálózatok összekapcsolása területén is előre tudtunk lépni. Jelenleg Közép-Európában működik egy magyar-szlovák-cseh integrált árampiac. A lengyelek a visegrádi elnökségünk ideje alatt jelezték az ehhez való csatlakozás igényét, és emellett Románia, valamint Szerbia irányába is ennek az integrált piacnak a kiépítése, annak előkészítése megkezdődik, tehát a jövőben az árampiacok összekapcsolása fontos feladat lesz. Második szempontként a visegrádi elnökség alatt fenntartottuk a visegrádi négyeknek azt az álláspontját, hogy az Európai Unión belül minden egyes tagország saját maga határozhassa meg az enerigamixét, azt az energiamixet, amelyet gazdasági, természeti és társadalmi adottságai alapján a lehető legkedvezőbbnek tart. Itt a hazai erőforrások hasznosításának fontos szerepet szánunk, legyen szó nukleáris energiáról vagy a palagáz kitermeléséről. Harmadrészt pedig Magyarország komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy a visegrádi négyek külső szereplőkkel is szorosra fűzzék az együttműködést a beszerzési források diverzifikálása tekintetében. Ön említette a román, bolgár és görög partnerekkel folyó megbeszéléseket a Kaszpi-térségből az Európai Unióba érkező földgázhoz szükséges infrastruktúra kiépítésében, de ugyanígy ide szeretném hozni önnek, tisztelt elnök úr, hogy Washingtonban sikeresen fejtettünk ki lobbitevékenységet annak érdekében, hogy a cseppfolyósított földgáz formájában lehetővé váló amerikai földgázexport (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) engedélyezése felgyorsuljon. Az ehhez szüksége jogszabály elfogadása első lépésben meg is történt a Kongresszusban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Elnök Úr! Az energetika kérdéseiben láthatjuk, hogy egyik pillanatról a másikra eljutottunk Ukrajnától Amerikáig, és a visegrádi együttműködés szerepe megkerülhetetlen; megkerülhetetlen ebben és számos egyéb külpolitikai kérdés sikeres megvalósításában. Fontos tudatosítanunk azt, hogy legalább 100 rendezvényt sikerült a visegrádi elnökség éve alatt megvalósítanunk itt Magyarországon, és további 150 rendezvényt a nagyvilágban, amelyek alapvetően kulturális rendezvények voltak. Van miért dolgozni a visegrádi együttműködésen. Fontosnak tartanám, hogy az elmúlt egy esztendő eredményeit lássuk, foglaljuk össze, tegyük a magyar közvélemény és a nemzetközi közvélemény számára elérhetővé. Köszönöm szépen. A választ elfogadom. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Szijjártó Péter államtitkár úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem a képviselő urat, bizottsági elnök urat, elfogadja-e az államtitkári választ.