• TÓTH CSABA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 2013 augusztusában még az volt az elképzelés, hogy zártkörű koncessziós pályázat keretében tíz vidéki kaszinó tíz évre szóló működését engedélyeznék. Igaz, akkor még nem tudták, hogy milyen szempontok alapján választják majd ki pályázókat. tavalyi év végén egy olyan törvényjavaslatot nyújtottak be, amely szerint az ágazati miniszter mellőzheti nyilvános koncessziós pályázat kiírását, ha koncessziós szerződés megkötésére megbízható szerencsejáték-szervezővel kerül sor. Tehát aki megbízhatónak minősül, az pályázat nélkül is megkaphatja koncessziós jogot kaszinónyitásra. törvényjavaslat még támogatja is majd szerencsés megbízhatókat, hiszen rögtön biztosítja számukra, hogy koncessziós díjat levonhatják játékadóból. Ehhez hasonló kedvezmény Európában sehol nincs. Így ők jobban, az állam viszont rosszabbul jár, mert ez bevételkiesést jelent költségvetésnek. Az elfogadott törvénymódosítás szerint Magyarországon összesen 11 kaszinó kaphat működési engedélyt, ebből fővárosban és Pest megyében összesen öt üzemelhet majd. Jelenleg két játékterem működik, az engedélyük az év végéig érvényes. Az egyik belvárosi vagy más néven Tropicana Casino, amit Szerencsejáték Zrt. üzemeltet, a másik Las Vegas Casino. Pontosan egy hónappal az áprilisi országgyűlési választások után hozta nyilvánosságra nemzetgazdasági miniszter azt a döntését, miszerint Las Vegas Kft. öt budapesti és Pest megyei kaszinó üzemeltetésére szerzett jogot, míg az Aranybónusz 2000 Kft. két koncessziót nyert Kelet-Magyarországra. Nemzetgazdasági Minisztérium indoklása szerint mind két nyertes megbízható adófizető, ezért kapták ők koncessziókat. Las Vgas jelenleg működő kaszinója továbbüzemeltetése mellett négy új kaszinót nyithat majd. Ezek közül az egyik nagy valószínűség szerint Tropicana átvételét jelentheti, amennyiben az állami céggel meg tud állapodni a vételárról. Hiszen Szerencsejáték Zrt. nem üzemeltetheti tovább berendezett, működő kaszinóját. Szerencsejáték Zrt. állami cégként mind a 11 kaszinókoncesszióra pályázott, de nem nyert egyet sem. Azt, hogy mi lesz zrt.-vel, nem tudni. Most folynak az egyeztetések arról, hogy cég milyen típusú szerencsejátékok szervezésével tud leghatékonyabban hozzájárulni költségvetési bevételekhez - nyilatkozta nemzetgazdasági tárca. Ezekre tekintettel kérdezem tisztelt államtitkár urat: ön szerint miért nem megbízható szerencsejáték-szervező Szerencsejáték Zrt.? Miért nem nyert Szerencsejáték Zrt. egyetlenegy koncessziót sem? Talán mert z állami cég nem elég átlátható vagy nem megbízható adófizető? S végül, miért mond le z állam évente sok milliárd forint osztalékról, magáncégek javára? Várom válaszát. Köszönöm, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: (Mikrofon nélkül kezdi meg hozzászólását.) Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Mielőtt azért a Szerencsejáték Zrt.-ért krokodilkönnyeket hullatna... ELNÖK: Államtitkár úr, a csíptetős mikrofont! (Tállai András felteszi mikrofonját.) Kérem az órát visszaállítani! (Megtörténik.) TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Elnézést! Tehát mielőtt ön szocialista képviselőként krokodilkönnyeket hullatna a Szerencsejáték Zrt.-ért és annak bevételeiért, idézzük már vissza azt az időszakot, amikor önök kormányoztak, bár ön még nem volt akkor országgyűlési képviselő, de mégiscsak abban az időben akarták, 2004-ben, 2007-ben és 2008-ban is értékesíteni, privatizálni a Szerencsejáték Zrt.-t. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van!) Szakmai érvek nem voltak, kizárólag politikai érvek hangoztak el, hogy miért kell befektetők, magántulajdonosok kezébe adni a Szerencsejáték Zrt.-t, az állami szerencsejáték-szervezési jogokkal együtt. Egyszer még azt az érvet is felhozták, hogy azért, mert az európai uniós jogok ezt kívánják. Ez nyilvánvalóan nem volt igaz. Gyurcsány Ferenc az új tulajdonosi programban akarta a Szerencsejáték Zrt.-t értékesíteni magánemberek számára. (Korózs Lajos: Andy Vajnáról beszélj már, András!) Beszéljünk arról, hogy mit akart Veres János pénzügyminiszter! Ő azt mondta a 2007-es adótörvények módosításánál, hogy "ez a rendelkezés kellő rugalmassággal teszi lehetővé nemcsak azt, hogy az ország területén egyszerre hét amerikai típusú játékkaszinó működhessen, hanem azt is, hogy egy-egy régióban egész kaszinóváros is kialakítható legyen". Ezek az élményvárosok ha megvalósulnak, első kategóriás kaszinók köré szerveződtek volna, és az államtól vásárolt 20 plusz 10 éves üzemeltetési koncesszió birtokában. Hát mit akart a Szocialista Párt? Kétszer jobban el akarta adni, mindezt persze ügyes pályáztatással. A szocialista kormány három projektet propagált elsősorban. Az adó- és szerencsejáték-szabályok 2007. év végi módosítását salátatörvénybe csomagolva fogadta el a parlament. Azt írja egy akkori elemző, hogy a Gyurcsány-, majd a Bajnai-kabinet a kaszinóvárosokkal kapcsolatos döntésekben mindenben a fejlesztők, a befektetők igényeit és menetrendjét követte. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Tehát a szocialisták a befektetők elvárásai szerint akarták privatizálni a teljes Szerencsejáték Zrt.-t, illetve az állami jogokat. 2009-ben egy kaszinót értékesítettek is, ez a King's City volt, amit olyan pályázatként írtak ki, amire ez az egy pályázat érkezett, és természetesen ezt meg is nyerte. Ezt később a Fidesz-kormánynak kellett felmondania törvénytelenség miatt. Kérdezem én önt, képviselő úr, hogy kérdése a Fidesz-kormány felé a szerencsejátékkal kapcsolatosan hiteles-e. Hiteles-e, amikor a Fidesz megteremtette annak a lehetőségét, hogy egyrészt a Szerencsejáték Zrt. teljes állami tulajdonban maradjon, bizonyos szerencsejátékok teljes egészében állami monopóliumban maradtak? Európában kétféle típus van (Dr. Bárándy Gergely: Vajnáról beszélj!), illetve három: a teljesen állami, a teljesen liberalizált (Az elnök csenget.) és a vegyes rendszerű. Magyarországon is a vegyes rendszerűt követik. Ami pedig a kaszinópályázatot illeti, Magyarországon bárki pályázhatott, ha megfelelt a megbízható szerencsejáték-szervező kitételnek. Ennek a feltétele pedig az, hogy ne legyen adótartozása, Magyarországon szerencsejáték-szervezői gyakorlattal rendelkezzen. Többen is pályáztak erre a kaszinókiírásra, és ezek közül a pályázók többsége magyar tulajdonú szerencsejáték-szervező volt, és ezek közül magyar tulajdonú szerencsejáték-szervező is nyerte el a nemzetgazdasági miniszter döntése alapján ezt a jogot. Az ön kérdése hiteltelen. A Fidesz és a szocialista kormány szerencsejáték-szervezését (Dr. Bárándy Gergely: Az "Andy" az egy magyar név, ugye?), gyakorlatát, politikáját összehasonlítani nem lehet, mert a szocialistáké magánérdekeket szolgált (Az elnök a csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), a Fideszé pedig az állami érdekeket szolgálja. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • TÓTH CSABA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, a milliárdos osztalékokról egy szót sem szólt. Bizonyára nem véletlenül. Akkor nézzük egy kicsit a számokat, hogy hogyan alakultak! A Las Vegas Casino árbevétele 2012-ben 3,8 milliárd forint volt, 2013-ra 6,2 milliárdra nőtt. A nyeresége 683 millióról 1 milliárd 970 millióra nőtt. Az osztaléka pedig - és most figyeljen! - 581 millióról 1 milliárd 680 millió forintra nőtt egy év alatt. Ugyanez a Tropicanánál 2,8-ról 7,2-re nőtt, a nyeresége pedig 747-ről 2 milliárd 380 milliárd forintra. És aztán itt van még egy bónusz nekik. A koncessziós díj dupláját kell a megbízhatónak befizetni, ez körülbelül olyan 700 millió forintot jelent budapesti kaszinónként évente, amit leírhatnak a játékadóból. Ezt a bónuszt megkapták még önöktől a szerencsés nyertesek, a szerencsés megbízhatók. Így nem nehéz kiszámolni, egy évben a Las Vegas az öt kaszinó után (Az elnök a csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) 8-10 milliárd forint osztalékot fog felvenni. Válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Tállai András államtitkár úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Megkérdezem képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 103 igen szavazattal, 37 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (16.00) Tisztelt Országgyűlés! Áttérünk az azonnali kérdések és válaszok órájára. (Számos képviselő távozik az ülésteremből.) Két perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Az elnök csenget.) Kérem képviselőtársaimat, hogy aki ki akar menni a folyosóra, az mielőbb tegye ezt meg. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Lukács Zoltán, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a nemzeti fejlesztési miniszternek: "Mikor akar lemondani, miniszter úr?" címmel. A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt a válaszadásra Fónagy János államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét. (Lukács Zoltán jelzésére:) Elfogadja. Öné a szó, Lukács képviselő úr.