• GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Úgy tűnik, hogy hiába soroljuk az érveinket az állami földek értékesítése mellett, az ellenzék továbbra sem akarja vagy nem tudja megérteni azokat. Míg mi azon dolgozunk, hogy segítsük a magyar gazdálkodókat, addig az ellenzéki képviselők az Országház falai között, illetve a baráti médiumokon keresztül ontják magukból a félrevezető információkat és a hamis vádakat. Miért nem látják be, tisztelt képviselőtársaim, hogy az állami földek értékesítése a magyar gazdák érdekeit és a magyar termőföld védelmét szolgálja? El kellene végre fogadniuk, hogy a magyar föld a magyar gazdáknál van a legjobb helyen; nem az államnál, nem a külföldieknél, még csak nem is a nagy­birtokosoknál, hanem a magyar gazdálkodóknál. (Dr. Szél Bernadett folyamatosan közbeszól.)A mintegy 350-380 ezer hektár, korábban egyéb­ként a gazdák tulajdonában lévő állami termőföld értékesítése egyszerre több célt is szolgál. Megerősödnek a kis-közepes családi gazdaságok, megteremtődnek a hosszú távú beruházások lehetőségei, így a gazdálkodók egyébként versenyképesebben tud­nak termelni. És ne menjünk el emellett, hiszen ez nagyon fontos. Meggyőződésem, hogy csak az eredményes gazdálkodás tudja garantálni azt, hogy a magyar termőföld hosszú távon is magyar tulajdonban maradjon. És mindezek mellett így megakadályozzuk, hogy külföldiek kezére jusson a magyar termőföld. Magyar­ország a magyaroké, tisztelt képviselőtársaim. A kormány ezt az elvet vallja, legyen szó akár bevándorlásról, akár földbirtok-politikáról, akár bármi másról. 102 ezer gazda számára nyitjuk meg a lehetőséget a földvásárlásra. (Dr. Szél Bernadett: Mészáros Lőrinc…)Az értékesítés nyilvános és teljesen átlátható módon történik. A 3 hektár alatti területek esetében az eddig megszokottak szerint nyilvános hirdetéseken keresztül történik, 3 hektár fölött pedig nyilvános árverésekre kerül sor. Egyes sajtóhírekkel ellentétben erre nem Fejér megyében, hanem Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyében, illetve a fővárosban kerül sor két hét múlva, november 16-án először. Ezt a következő héten, november 23-án a többi megye folytatja. Az árveréseken a helyi piaci ár plusz 10 százaléka lehet a minimális kikiáltási ár, és szögezzük le, árejtésre lehetőség nincs. Egy sor garanciális elem van a törvényben azért, hogy elejét vegyük a spekulációknak, a befektetési célú földvásárlásoknak, a tulajdon felhalmozásának, és valóban azokat részesítsük előnyben, akik a földet megművelik, és abból is akarnak megélni. Három éve helyben lakó, magyar állampolgárságú földművesek vásárolhatnak földet, de úgy, hogy a tulajdonukban lévő földterületekkel együtt maximum 300 hektárt birtokolhatnak. Az államot pedig a szerződéskötéstől számított 20 évig visszavásárlási jog illeti meg, amelynek biztosítására 20 éves terhelési és elidegenítési tilalom lép életbe. Ez a gazdáknak egyébként akkor is lehetőség, ha azonnal nem tudják használni a földet. Képzeljék el, erdőt is vesznek a gazdálkodók, ezt jellemzően egyéb­ként unokáik számára. Ezek a tények, tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, nem azok a csúsztatások, hazugságok, amelyekkel önök szándékosan félre akarják vezetni a közvéleményt. Az önök gazdaellenes politikája nem ismer határokat. A baloldali ellenzék, amellett, hogy továbbra is a spekulánsok és a nagybirtokosok érdekeit képviseli, most azon munkálkodik, hogy külföldiek kezébe adja a termőföldet. Emlékezzünk, képviselőtársaim, ezt tették kormányon is. Ha önökön múlt volna, zsebszerződéseken keresztül 600 ezer hektár föld már külföldi tulajdonban volna. (Balla György: Úgy van!) Hogy a Jobbik mit vall, éppen milyen érdekek mentén, teljességgel kibogozhatatlan. Nyilván ezt az dönti el, hogy éppen milyen érdekeket kell kiszolgálni, honnan fúj a szél. (Felzúdulás és hangok a Jobbik padsoraiból, többek között: Jaj! ‑ Az elnök megkocogtatja a csengőt.)(9.50)Elfelejtették volna képviselőtársaim, hogy néhány évvel ezelőtt (Zaj. ‑ Folyamatos közbeszólások. ‑ Az elnök csenget.) ‑ segítek emlékezni ‑ a 2006-os programjukban azt mondták (Zaj. ‑ Az elnök csenget.), hogy „a földtörvény olyan értelmű módosítását kezdeményezzük, amely biztosítja a termőföld megmaradását, illetve visszakerülését (Zaj. ‑ Dr. Szél Bernadett: Mészáros Lőrinc!) a magyar gazdák tulajdonába”? És hol tartanak most, tisztelt képviselőtársaim? Nemzeti érzelmű pártként önök azzal támadták meg a földértékesítési eljárásokra vonatkozó jogszabályokat az Alkotmánybíróságon, hogy azok csak a magyar állampolgárok számára teszik lehetővé a részvételt az árveréseken. (Felzúdulás a Jobbik és az LMP padsoraiban. ‑ Zaj. ‑ Az elnök csenget.) Ez így történt. És azt sem tagadják, tisztelt képviselőtársaim, hogy a Szent Korona-tan alapján akarják a hazai termőföldet államosítani. (Harangozó Gábor István: Egyszerűen ellopjátok!) Vagy nem, de akkor meg ez nem a Szent Korona-tan. A most vallott érdekeikben, értékeikben, képviselőtársaim, egyetlen közös pont van: szöges ellentétben áll a magyar gazdák érdekeivel.Tisztelt Képviselőtársak! Önökkel ellentétben mi a magyar gazdák érdekeit tartjuk szem előtt, folytatjuk a megkezdett munkát (Felzúdulás és zaj a Jobbik és az LMP soraiban. ‑ Az elnök csenget.), a gazdálkodókért vívott harcunkat. A magyar vidék számíthat ránk. (Derültség a Jobbik és az LMP soraiban. ‑ Dr. Szél Bernadett: Fantasztikus!) Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Nagyon köszönöm képviselő úrnak, hogy erre a fontos kérdésre, a föld kérdésére ráirányította a figyelmet, és meggyőződésem, hogy jó, ha tisztán látunk abban a kérdésben is, hogy miért is lett a Jobbik a gazdaellenes ellenzéki koalíció része. (Moraj a Jobbik soraiból.) Miért fogott össze az LMP-vel és az MSZP-vel? (Derültség a Jobbik és az LMP soraiban.) Hiszen mi eddig úgy tudtuk, hogy egyébként a Jobbik a magyar gazdák pártján van. (Zaj. ‑ Az elnök csenget.) Első ránézésre nyilván ez nehezen érthető (Dr. Szél Bernadett: Micsoda formáció! Szegény Fidesz egyedül maradt!), többek között azoknak a jobbikos képviselőknek is, akik ki tudja, mit írtak alá, amikor az alkotmánybírósági beadványt kézjegyükkel ellátták.Nézzük meg alaposabban ezt a kérdést! Mi is van tehát a Jobbik programjában, amely a honlapon most is megtalálható? Itt van egyébként nálam, és a Mezőgazdaság című fejezetben az első bekezdésben ez szerepel, tisztelt Országgyűlés. (Dúró Dóra: Forgassa haszonnal!) „A földtörvény olyan értelmű módosítását kezdeményezzük, amely biztosítja a termőföld megmaradását, illetve visszakerülését a magyar gazdák tulajdonába.” Nyilvánvaló, hogy ez a visszakerülés az állami földtulajdonra vonatkozhatott (Derültség és moraj a Jobbik soraiban. ‑ Az elnök csenget.), és feketén-fehéren, jól láthatóan itt leírták önök azt, tiszteltjobbikos képviselők, hogy földosztást követelnek. Ma már erről szó sincs. A Jobbik ma mindent elkövet, nehogy földhöz juthassanak a magyar gazdák, nehogy megvédjék a jogos tulajdonukat. (Dr. Szél Bernadett: Mészáros Lőrinc!)Kinek az érdekében történik mindez? (Moraj a Jobbik soraiban. ‑ Közbeszólások a Jobbik soraiból: Kovács Béla!) Nem túl bonyolult feladvány ez ‑ ha nem a gazdáké a föld, akkor az legyen a nagybirtokosoké. Önök ezt vallják, tehát alig hiszem, hogy más megoldás lehetne. (Közbeszólások az MSZP soraiból: A haveroké legyen!) Valójában tehát ezt akarja a Jobbik. Szemmel látható, nyilvánvaló, azóta átállt a nagybirtok oldalára a Jobbik, azóta van ez a pálfordulás, mióta a nagybirtokos Simicska Lajos médiája a Jobbikot népszerűsíti, támogatja. (Derültség és taps a Jobbik soraiban.) Ez a jó sajtó ára, az önök jó sajtójának az ára! (Derültség és taps a Jobbik soraiban. ‑ Közbeszólások a Jobbik soraiból: Bravó! Bravó! Bravó! ‑ Zaj. ‑ Az elnök csenget.)A Jobbik tehát hátat fordított a magyar gazdáknak. Feladta saját elveit, és cserbenhagyta a magyar vidéket, elárulta a magyar földműveseket. Először, amikor itt kolompolt az Országgyűlésben és államosítást hirdetett, majd másodjára akkor, amikor az Alkotmánybíróságon is megtámadta a gazdák földhöz juttatását, agyafúrt módon, jogi csűrcsavarásra hivatkozva. (Harangozó Gábor István: Ülj le, egyes!)Nézzük csak meg figyelmesen az Alkotmánybírósághoz intézett beadványt! Tisztelt Országgyűlés! Ebben az szerepel, hogy „árverezőként helyben lakó, földművesnek minősülő, magyar állampolgárságú természetes személy vehet részt”. Tehát az árverésen a rendelet magyar állampolgárságú természetes személyek számára nyitja meg a részvétel lehetőségét. Ez nem tetszik a Jobbiknak, ezért gyűjtöttek aláírásokat, és fordultak az Alkotmánybírósághoz (Apáti István: Jogunk van!), hogy ez az intézkedés ne létezzen. Illusztris a névsor is, tisztelt Országgyűlés, akiknek gondjuk van azzal, hogy a magyar gazdák földhöz jussanak. Itt van Magyar Zoltán, dr. Lukács László György, Novák Előd, Vona Gábor (Kósa Lajos: Szégyen!), akiknek kínos az, hogy ma magyar gazdák földhöz jussanak, Gőgös Zoltán az MSZP-ből, Sallai Róbert Benedek, Schiffer András, Kónya Péter (Derültség és zaj a Jobbik, az MSZP és az LMP soraiban. ‑ Az elnök csenget.), Heringes Anita, dr. Legény Zsolt, Tóbiás József, Schmuck Erzsébet, sőt, Szél Bernadett is. Gratulálunk! (Felzúdulás és derültség az ellenzéki pártok soraiban.) Gratulálunk ehhez az ellenzéki összefogáshoz! (Zaj. ‑ Az elnök csenget. ‑ Taps a kormánypárti padsorokban.) Létrejött a gazdaellenes ellenzéki egységfront, és ennek az élére (Zaj. ‑ Az elnök csenget.) leküz­dötte magát a Jobbik. Ez a helyzet. És ez független attól, hogy miként dönt majd az Alkotmánybíróság. Meglátjuk!Mi fáj a Jobbiknak és az MSZP-nek, az LMP-nek tehát? Hogy csak magyar állampolgár földművesek vehetnek földet Magyarországon? Azért lendültek támadásba tehát, hogy külföldieké legyen a magyar föld, mert ha valaki „a”-t mond, akkor nyilván mond „b”-t is. Ez van itt leírva. Szerintem ezt látják a magyar gazdák is, tisztelt Országgyűlés. Látják azt, hogy a földértékesítés az ő érdekükben történik, és látják azt is, hogy csak a Fidesz-KDNP-re számíthatnak abban, hogy segíti őket a gazdálkodásban, segíti őket a földhöz jutásban, segíti őket abban, hogy boldoguljanak a magyar vidéken (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Éljen Mészáros Lőrinc!), ehhez pedig föld szükséges. Továbbra is számíthatnak a Fidesz-KDNP-re, segítjük őket a földértékesítéssel is. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban és az LMP soraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Győrffy Balázs képviselő úr, Fidesz-képviselő­csoport: „Az ellenzék a magyar gazdák ellen fordult”. Megadom a szót, képviselő úr.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérem most érkező képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyet foglalni, mert nagyon magas a teremben az alapzaj.Tisztelt Országgyűlés! A kormány nevében Fazekas Sándor miniszter úr kíván válaszolni az elhangzottakra. Megadom a szót, miniszter úr.