• HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A kormány az elmúlt évek során több alkalommal is biztosította az önkormányzatokat arról, hogy együtt kíván működni velük, és fontos számára, hogy mi történik egy-egy településen, legyen szó a legapróbb kistelepülésről, megyei jogú városról vagy éppen a fővárosról. Az önkormányzatok többségét érintette az elmúlt négy évben lezajlott adósságkonszolidáció, amelynek keretei között 2011 vége és 2014 májusa között mintegy 1368 milliárd forint adósságot vállalt át a kormány az érintett önkormányzatoktól. A konszolidációt követően fontos, hogy az önkormányzatok stabil lábakon tudjanak megállni, és ne kelljen hitelből finanszírozni a települések működését. Ennek érdekében még 2013-ban a kormány szigorította a települések hitelfelvételének a lehetőségeit. Ezzel az intézkedéssel elkerülhető, hogy falvaink, városaink újra olyan adósságcsapdába keveredjenek, mint amilyenbe az MSZP kormányzása alatt sajnos belekerültek. Fontos szempont, hogy a jövőben a megyék és településeik olyan programok részeseivé váljanak, amelyek hosszú távon képesek biztosítani versenyképességüket és talpon maradásukat. Ezeknek a céloknak az eléréséhez szükség van a helyi gazdasági szereplők megerősítésére, valamint a helyi munkaerő bevonására. Az önkormányzatok hatékony munkája nélkül nem beszélhetünk fejlődő Magyarországról. Ahhoz, hogy a kormány jól tudjon együttműködni a településekkel, feltétlenül szükséges a párbeszéd a megyékkel és a településekkel egyaránt, hiszen ők látják a legjobban azt, hogy az adott térségnek mikor, mire és milyen formában van szüksége. Ezek alapján tisztelettel kérdezem az államtitkár urat: milyen fejlesztések elé néznek a megyei és a települési önkormányzatok a jövőben, valamint milyen az önkormányzatok és a kormány együttműködése? Várom a megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. RÁKOSSY BALÁZS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kormányzati munka során valóban kiemelt szempont az, hogy a megyék és a települések olyan programok részesévé váljanak, amelyek hosszú távon képesek biztosítani a versenyképességüket és ‑ ahogy ön is fogalmazott ‑ a talpon maradásukat és elősegíteni a gazdasági növekedésüket. Ahogy ön is tudja, Magyarország Kormánya úgy döntött, hogy 2020-ig a hazánkba érkező 12 000 milliárd forintos európai uniós forrás 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre, az ország versenyképességének a növelésére, illetve a foglalkoztatás bővítésére fordítja. Ennek szerves részét képezi a terület- és településfejlesztési operatív program ‑ a TOP ‑ és a versenyképes Közép-Magyarország operatív program is, amelyek alapvetően önkormányzati beruházásokon keresztül a helyi gazdaságfejlesztést, ezen belül is a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztését és a foglalkoztatás bővítését célozzák. A TOP forrásai 2020-ig több mint 1230 milliárd forintot jelentenek, amelynek célterülete Magyar­ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe. A budapesti és a Pest megyei régiót magába foglaló területen a VEKOP, a versenyképes Közép-Magyar­ország operatív program egy 288 milliárdos keretösszeggel ötvözi a területi és az ágazati beavatkozásokat, és ekkora összeggel támogatja ezt a régiót. Annak érdekében, hogy az uniós források felhasználása reagálni tudjon a térségi és helyi igényekre, a Nemzetgazdasági Minisztérium 2012 tavasza óta szorosan együttműködik a megyékkel és a megyei jogú városokkal, amelyek nemcsak az operatív programok tervezésében, hanem a végrehajtási fázisban is aktívan vesznek részt. A partnerség további elmélyítése érdekében 2015. október 26-án stratégiai együttműködési megállapodás született a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Megyei Jogú Városok Szövetsége, illetve a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége között. Az önkormányzati szövetségekkel kötött megállapodás célja, hogy a gyakorlati feladatokra, azok megoldására koncentrálva folyamatos legyen a párbeszéd a kormány, a megyék és a megyei jogú vá­rosok között a fejlesztési programok minél hatékonyabb megvalósítása során. A kormány minden megye és megyei jogú város számára meghatározott egy keretösszeget, amelyre a helyi gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtő programjaikat tervezhették, illetve amelyekre megvalósíthatják. A TOP keretében a megyék összesen 799 milliárd forintos keretösszegre, míg a megyei jogú vá­rosok további 387 milliárd forintos keretre tervezték meg a fejlesztési programjaikat. A TOP és a VEKOP keretében mind a tervezési, mind a végrehajtási folyamat decentralizált, így a főváros, a 19 megye és a 23 megyei jogú város a maga által tervezett integrált területi programok alapján juthat támogatásokhoz. Az összeget elsősorban üzleti infrastruktúra fejlesztésére, helyi turisztikai attrakciók fejlesztésére, közlekedésfejlesztésre, bölcsődék, óvodák, egészségügyi alapellátás és szociális alapszolgáltatások fejlesztésére, gazdaságélénkítő városrehabilitációra és helyi foglalkoztatásbővítési programokra tudják fordítani, így például többek között 65 ezer hátrányos helyzetű munkavállaló képzése, illetve bértámogatása, több mint 480 kilométer út felújítása és korszerűsítése fog megvalósulni a következő évek folyamán. A területi operatív programok, tehát a TOP és a VEKOP több mint 1518 milliárd forint keretösszegben támogatják a helyi területi szereplők beruházásait, és ennek a keretében még ebben az évben, 2015-ben több mint 800 milliárd forint összegű pályázatot fogunk meghirdetni a keret terhére. Az európai uniós támogatások az önkormányzati fejlesztéseken túl ilyen módon jelentősen hozzájárulnak a helyi vállalkozások üzleti környezetének javításához és a megyék, valamint a megyei jogú városok versenyképességének növeléséhez. Tisztelt Képviselő Úr! Megerősítem, hogy Magyar­ország kormánya eme partnerség fenntartásában továbbra is elkötelezett, és szorosan együttműködik mind a megyékkel, mind pedig a Megyei Jogú Városok Szövetségével, illetve ezekkel a településformákkal. Köszönöm a megtisztelő figyelmét, és kérem a válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Az önkormányzati adósságrendezés és az ön által is említett fejlesztési intézkedések is jól mutatják, hogy a Fidesz-KDNP-kormány elkötelezett az önkormányzatokkal való együttműködés mellett, de ami ennél sokkal fontosabb, a magyar települések fejlesztése mellett is. Az ön által itt most említett fejlesztési programok, úgy gondolom, szükségesek ahhoz, hogy minden magyar ember úgy érezhesse, hogy olyan XXI. századi országban él, ahol az állam és az önkormányzatok is az emberek életminőségének javításáért dolgoznak. Ezért köszönöm szépen, a válaszát elfogadom. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Novák Előd: A viszonválaszt is papírból? Ki írta ezt?)
  • ELNÖK: Megadom a szót Rákossy Balázs államtitkár úrnak.
  • ELNÖK: Megkérdezem Hollik István képviselő urat, elfogadja-e a választ.