• VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Akkor, amikor döntés született a kormány részéről arról, hogy online be kell kötni az adóhivatalhoz minden magyar pénztárgépet, ezzel természetesen sokan egyetértettünk, hiszen segít megspórolni azokat az adóforintokat, amelyek most eltűnnek a feketegazdaság bugyraiban. Azonban azt tapasztaltuk, hogy a kormány - ahogy az elmúlt kormányzati ciklus alatt már egyszer megfogalmazta - a vállalkozók terhére próbálja ezt az intézkedéssorozatot megoldani, a vállalkozókra terheli ennek az intézkedésnek a költségeit. Gyakorlatilag született egy olyan nemzetgazdasági minisztériumi hatástanulmány, ami szerint 94,5 milliárd forint többletbevétele származik az államnak ebből az intézkedésből, mégis az intézkedések teherviselőjévé a vállalkozói szférát teszik, azokat a vállalkozókat, akik amúgy sem állnak túlságosan fényesen, itt állnak egy kivéreztetett, elszegényedett országban, ahonnan 500 ezer magyar ember külföldre ment, és őrájuk terhelik ezeket a költségeket, miközben a megrendeléseik alaposan megcsappantak. Itt az a kérdés, hogy miért nem támogatta a kormány azt a jobbikos módosító javaslatot, amit benyújtottunk az Országgyűlésnek, miszerint az 1000 négyzetméternél kisebb eladótérrel rendelkező üzletek esetében maga az állam legyen a teherviselő fél, hiszen ha valami indokolt, az az, hogy a kis- és középvállalkozókon azzal segítsünk, hogy ha a kormánynak van egy intézkedésből 94,5 milliárd forint kalkulált többletbevétele, akkor ne a vállalkozók nyakába vágjuk ezeket a költségeket, segítsük őket nagyobb arányban. Volt ugyan pályázati forrás egy töredék támogatásra, de nemrég a minisztérium ezt is leállította, és ez a pályázati lehetőség is megszűnt. Aki most belép a rendszerbe, az fizethet, mint a katonatiszt. Itt az a kérdés, hogy vajon miért hallgatta el a Fidesz a 2010-es választási programjában azt, hogy a vállalkozókat ilyen terhekkel szeretnék sújtani. Most nincs már program sem, tehát az idei programot nyilván nem lehet önökön számon kérni, de azért arra kíváncsiak vagyunk, hogy ha a kormánynak egyszer van konkrét lehetősége egy közel százmilliárd forintos költségvetési bevételnövekedésből segíteni a vállalkozókat azzal, hogy legalább nem növeli a terheiket, hanem átvállalja tőlük ezeket a költségeket, akkor miért nem teszi meg. Azt kell hogy mondjam, ugyanebben a székben ült Cséfalvay államtitkár úr az elmúlt kormányzati ciklusban, ő nem értette meg a kérdést, pedig meglehetősen egyértelműen kérdeztük meg tőle, hogy vajon miért nem az állam a teherviselő, ha ilyen jelentős nagyságú költségvetési bevételtöbbletre számítanak. Várom államtitkár úr válaszát. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az első és legfontosabb az, hogy a Jobbik egyetért azzal, hogy online pénztárgépekre van szükség a kiskereskedelemben, és hogy a teljes kereskedelmi szektort ezzel kell ellátni. Azt gondolom, hogy ha ebben a kérdésben mi egyetértünk, hogy a magyar gazdaságot fehéríteni kell, hogy átláthatóvá és tisztává kell tenni a kereskedelemből származó bevételeket, és ki kell szorítani azokat a kereskedőket a piacról, akik illegálisan értékesítik áruikat és szolgáltatásaikat, ha ebben egyetértünk, a többi már részletkérdés. Így aztán az is részletkérdés szerintem, amiről most mi beszélünk, vagyis hogy ön felveti a kérdést, hogy akkor most az állam mennyi támogatást adjon az érintett kereskedőknek a munkaeszközük megvásárlásához. Hangsúlyozom, a pénztárgép munkaeszköz. Az állam, a kormány azt mondta, hogy egységesen, alanyi jogon 50 ezer forintot biztosít minden pénztárgéphez. Ön ezzel nem ért egyet. Ön azt mondja, hogy ezt nem így kellene megvalósítani, hanem úgy, hogy üzletnagyságonként kellene különbséget tenni vállalkozó és vállalkozó között. Értse meg, képviselő úr, mi meg ezzel nem értünk egyet. Mi azzal értünk egyet, hogy adunk támogatást, egységes támogatást adunk minden pénztárgépre, és ennek a mértéke és az összege 50 ezer forint kell hogy legyen. Nem látunk összefüggést aközött, amit ön feszeget, hogy mennyi többletbevételt hoz ez az intézkedés az államnak, és hogy ebből mennyi támogatást adjon vissza az érintetteknek a kormány, lényegében az állam, hiszen a támogatási rendszernek nem erről kell szólni, nem kvázi egy jutalékos rendszert dolgoz ki az állam: ha te jó kereskedő és vállalkozó vagy, és az államnak több bevételt hozol, akkor jutalékként visszakapsz egy ingyenes pénztárgépet. A támogatási rendszer másról kell hogy szóljon, nyilván a munkahelyteremtésről, az eszközök, a technológia fejlesztéséről. Ezért nem értünk egyet azzal, amit ön mond, hogy az üzlet nagyságához kössük a támogatás mértékét és nagyságát. Egyébként el kell hogy mondjam, hogy már most sikere van a meghozott intézkedésnek, hiszen az áfabevallások alapján 2014. év első hónapjaiban az online pénztárgépek bekötése miatt jelentősen megnövekedett az áfabevétel, mintegy 17 milliárd forinttal, ezzel egy 29 százalékos növekedést biztosítva a kiskereskedelmi szektorban. De a teljes kereskedelmi szektor bevétele is jelentősen, mintegy 55 milliárd forinttal növekedett az elmúlt év azonos időszakához képest. Ez 15 százalékos növekményt jelent. Úgy gondolom, hogy ez az intézkedés már most meghozta hatását, amivel egyébként, hangsúlyozom, egyetértünk. Azt gondolom, hogy ez a magasabb bevétel két dolgot jelenthet, mind a kettőnek örülni kell. Vagy magasabb volt a fogyasztás, és ezért többet költöttek az emberek, és így jelent meg többlet a fogyasztási adóban; vagy esetleg, ami eddig eltitkolt bevétel volt, és nem érintette az államháztartást, az most az online pénztárgépeken keresztül megjelenik bevallásra, és befizetésre kerül az államnak. Összesen egyébként 118 ezer online pénztárgép üzemel ma Magyarországon, és eddig a NAV-hoz mintegy 500 millió adat érkezett be. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • VOLNER JÁNOS (Jobbik): Természetesen nem áll módunkban elfogadni a választ. Államtitkár úr, azt kell hogy mondjam, csúnyán mellébeszélt. Itt arról volt szó, hogy a vállalkozóknak munkaeszközt miért az állam biztosítana. Államtitkár úr, ön is jól tudja, ezek a vállalkozók eddig is használtak pénztárgépet, önök kényszerítették rá őket, hogy nagyon sokszor új, jól működő pénztárgépeket a kormány kedvéért cseréljenek le még újabbakra. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben az államnak kellene a költségvetésből állnia ezt a bevételnövekedést, hiszen a vállalkozókat azzal terhelni, amin az állam keres, amiből az államnak jelentős költségvetési bevételtöbblete származik, finoman szólva sem egy illendő dolog. Önök ismét csak a vállalkozók nyakába raktak egy újabb terhet, immár a sokadikat, és természetesen aztán a végén csodálkoznak, hogy a magyar vállalkozói társadalom elvérzik, a magyar gazdaság pedig egyre inkább versenyképtelen. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
  • ELNÖK: Megadom a szót Tállai András államtitkár úrnak.
  • ELNÖK: Megkérdezem Volner János képviselő urat, elfogadja-e a választ.
  • ELNÖK: A képviselő úr nem fogadta el a választ. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Az Országgyűlés az államtitkári választ 106 igen szavazattal, 34 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (14.10) Tisztelt Országgyűlés! Szél Bernadett és Sallai R. Benedek, az LMP képviselői, interpellációt nyújtottak be a nemzeti fejlesztési miniszterhez: "Az összeomlásra várva?" címmel. Szél Bernadett képviselő asszonynak adom meg a szót.