• SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A modern kori népvándorlás az Európai Unió történetének legsúlyosabb kihívása, és mindez ugyanígy marad addig, amíg az Európai Unió nem tudja visszaszerezni azt a képességét, hogy ellenőrzést gyakoroljon a saját határai felett. Mindez ugyanígy marad mindaddig, amíg naponta öt-tíz­ezrével áramolnak be a bevándorlók ellenőrizetlenül az Európai Unió területére. Márpedig Európát meg kell védeni a bevándorlók áradatától. Meg kell védenünk Európát, meg kell védenünk Európa biztonságát, meg kell védenünk közös értékeinket, és meg kell védeni közös szabályainkat is. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Magyar­ország bebizonyította, hogy mindez lehetséges, igenis lehetséges megállítani a modern kori népvándorlást. És Magyarország bebizonyította azt is, hogy igenis lehetséges a mégoly bonyolultnak és összetettnek tűnő határrendészeti feladatokat is megoldani, mindehhez két dologra van szükség: szándékra, akaratra, illetőleg összefogásra. Magyarország a visegrádi négyek összefogásának élén megvédi déli határát, és a mai napon itt azt tudom jelenteni az Országgyűlésnek, hogy mára megszűnt az illegális bevándorlók beáramlása Magyar­ország déli határán. Megvédtük tehát ettől a veszélytől Magyarországot, megvédtük a magyar embereket. Köszönet illeti mindazokat a rendőröket és katonákat, akiknek a megfeszített és áldozatkész munkája nélkül mindezt a jelentést itt ma az Országgyűlésben nem tudtam volna megtenni. És köszönet illeti visegrádi partnereinket is, köszönet illeti Szlovákiát, Csehországot és Lengyel­országot is, hiszen mi így négyen együtt bebizonyítottuk, hogy Magyarország déli határát meg tudjuk védeni, meg tudjuk védeni az Európai Unió és a schengeni zóna külső határát, és innentől kezdve nincsen elfogadható magyarázat, nincsen elfogadható kifogás arra, hogy 28-an miért ne tudnánk megvédeni Görögország külső határát, vagyis miért ne lehetne a legjobb megoldást alkalmazni, miért kellett a második legjobb megoldáshoz nyúlnunk. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt a veszélyt tehát elhárítottuk, ami délről érkezik, azonban itt van a modern kori népvándorlás újabb veszélye, ez azonban nyugatról leselkedik ránk, mégpedig a kötelező bevándorlóbefogadási kvóták képében. Tisztelt Képviselőtársaim! Az Európai Unió egy kötelező érvényű bevándorlóbefogadási kvótát kíván bevezetni. Magyarul, akiket most az európai szabályok felrúgásával, ellenőrizetlenül beengednek az Eu­ró­pai Unió területére, ezeket a bevándorlókat vissza akarják osztani, többek között azokba az orszá­gok­ba, amelyek komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megfeleljenek minden európai uniós szabálynak. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A kötelező bevándorlóbefogadási kvótát Magyarország nem fogadja, nem fogadhatja el. És nemcsak azért nem fogadjuk el ezt a kötelező kvótát, mert a miniszterelnöknél tartott ötpárti egyeztetésen a pártok világossá tették, hogy ők maguk sem támogatnak egy ilyen kötelező mechanizmust; nemcsak azért nem fogadjuk el, mert álláspontunk szerint az európai jogszabályok megsértésével hozták ezt a döntést; nemcsak azért nem fogadjuk el, mert tagállami jogosultságokat vontak el akkor, amikor ez a döntés megszületett; és nemcsak azért nem fogadhatjuk el ezt a rendszert, mert az európai politikai vezetők akaratával szembement. Hanem azért sem fogadhatjuk el, mert a nemzeti konzultáción a magyar emberek világos véleményt fogalmaztak meg, és a nemzeti konzultáción elmondott állásponttal nem fér össze egy kötelező bevándorlóbefogadási kvóta. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! A feladat tehát világos: meg kell védenünk a nemzeti szuverenitásunkat, és meg kell védeni, helyre kell állítani az európai jogszerűséget. Meg kell védenünk Magyarországot, meg kell védenünk a magyar embereket a bevándorlási hullám egy újabb veszélyétől, amely nyugatról érkezik, és kötelező kvótának hívják. Mi azt gondoljuk, hogy nemcsak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak az az érdeke, hogy ez a szabályozás semmiképpen se maradjon hatályban. Ezért a kormány vizsgálja azokat a lehetséges lépéseket, amelyekkel fel tud lépni európai színtéren a kötelező kvótával szemben. Egyeztetünk visegrádi partnereinkkel is, a kormány a javaslatát az Országgyűlés elé fogja hozni, az Országgyűlés döntését fogjuk kérni, és az Országgyűlés felhatalmazása alapján fogunk eljárni az európai színtéren ezzel az újabb veszéllyel szemben. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr! Köszönjük a jelentését, ahogyan ön fogalmazott, de visszautalnék én egy korábbi beszédre is, amit miniszterelnök úrtól nem is olyan rég hallottunk, és megtudhattuk azt, hogy a magyar kormány először kívánja kezelni a problémát, majd utána valamikor, egyszer, majd később a megoldáson is hajlandó gondolkodni. Számomra úgy tűnik, hogy azok az emberek beszélnek így, akik nem érzik magukat kellően felkészültnek arra, hogy valós megoldásokban gondolkodjanak. Tisztelt Miniszter Úr! Ez egy olyan helyzet, amiben Európa van, amelyben a nem komplex megoldások nem fognak működni. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a pótcselekvések ideje lejárt. Azt gondolom, hogy ha önök ezt így folytatják tovább, még viszonylag sokszor fognak különböző kormánytagok az Országgyűlés és az ország színe előtt állni és magyarázni a bizonyítványukat, hogy miért nem tudunk kikecmeregni ebből a kátyúból.Az igaz, hogy a kvóta, mint olyan, önmagában nem megoldás, de szeretném, ha tudná, hogy a kerítés sem az. Igazából a magyar kormány a válság elmúlt hónapjaiban semmi mást nem tudott felmutatni, mint egy, majd még egy kerítést. Ez nyilván egy abszurd helyzet. Gondoljanak csak bele, ha mindenki Európában a magyar kormány megoldását másolná, hogyan nézne ki az Európai Közösség. Kerítések len­nének köztünk, határokon túlnyúlóan, de - és ez a lényeg - a probléma ugyanúgy megmaradna. A pótcselekvések tehát nem fognak működni, de ha a megoldásokról akarunk beszélni - és ebben mindenképpen partnerek vagyunk -, három alapvetést tisztázni kell. Az egyik az, hogy úgy nem lesz európai megoldás, ha a tagállamok mindenre nemet mondanak. Együttműködésre szükség van, ahogy miniszter úr is mondta, de nem elég mondani, csinálni is kell. A második alapvetés az, amit az LMP vár az Európai Uniótól - beleértve a magyar kormányt is, hiszen önök is bejáratosak a tárgyalóasztalokhoz -, az az, hogy kidolgozott, megalapozott, és az országok különböző teherbíró képességére érzékeny, valós megoldásokat szolgáltassanak. Az is tény, hogy ez idáig ilyen nem született. Tisztelt Külügyminiszter Úr! Még egy kérés az ön irányába. Magyarország hosszú távú érdeke az, hogy a szomszédos országainkkal civilizált módon beszéljünk. Kérem, fogadja meg ezt a tanácsot! (Taps az LMP soraiban. - Szórványos taps az MSZP soraiban.)(13.10)
  • DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr! Az a kettős beszéd, az a pávatánc, amit folytatnak az elmúlt időszakban, az ön jelentéséből is kiderül, hiszen arról beszél, hogy Európát kell megvédeni, európai értékeket kell megvédeni, és sikerült megállítani azt a menekülthullámot, ami Magyar­országot érinti. Ön is utalt arra, hogy a magyar határ lezárásával ez a probléma nem szűnt meg, Magyar­ország számára még további problémákat jelent. Kérem, hogy fejezzék be ezt a kettős beszédet.Arról volt a szó, hogy a kötelező kvóta elfogadását megtámadják, amit az Európai Unió Belügyi Tanácsa elfogadott, és arról volt szó, hogy itt, a parlament előtt is fogjuk tárgyalni, még sincs napirenden ez a javaslat. Az állandó elosztási mechanizmust tá­mad­ják a nemzeti szuverenitásra hivatkozva, miközben szlovák, lengyel és cseh rendőrök és katonák vannak Magyarország területén, és önök követelik azt, hogy Görögországba vonuljon be az európai haderő és határvédelem, és őrizze meg az Európai Unió határát, miközben az is Görögország nemzeti szuverenitását érinti. Orbán Viktor azt nyilatkozta, hogy nemzetállami megoldásra van szükség, most a napokban egy osztrák vagy német napilapban, miközben európai megoldásról beszélnek.El kellene dönteni végre, hogy igenis, európai közös megoldásra van szükség, az MSZP-nek ez a javaslata. Valóban, a kötelező elosztási mechanizmus és a kvóta csak valaminek a vége lehet, tehát önmagában nem jelent megoldást, de ezzel kapcsolatban nem kapunk arra választ, hogy mi történik akkor, ha a Dublin III-ast - amiről ez az állandó elosztási mechanizmus is szól, ennek a rendeletnek a módosításáról szól -, ha ezt megakadályozza Magyarország, akkor mi történik azzal a 176 ezer regisztrált menekültstátust kérővel, akit itt, Magyarországon regisztráltak. Mert a Dublin III. ettől még érvényben marad, ez a veszély ott van (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), erre viszont nem kapunk választ. Kérem, ezekre majd a későbbiekben válaszoljon. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
  • HARRACH PÉTER (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A KDNP véleménye a helyzetről és a megoldásról röviden a következő. Kettős felelősséget kell gyakorolnunk, ennek érdekében különbséget tenni menekült és bevándorló között. A bevándorlókkal szemben önvédelemre van szükség. És tegyük fel rögtön a kérdést: miért nem működik ez az önvédelmi reflex az Unió vezetőiben? Nyilván az a magatartás, az a szellemiség, aminek képviselői, az megbukott. Megbukott az a multikulturális társadalomba vetett hit, ami tömegeket képes integrálni. Létezik multikulturális társadalom, de ez egyes személyek részvételével valósul meg, azoknak a személyeknek a részvételével, akik tiszteletben tartják a befogadó ország normáit, nem pedig egy új, számára teljesen idegen kultúrát kívánnak meghonosítani. Ezért az a helyzet, amit ma elfogad a nyugat-európai vezetés, azt eredményezi, hogy Nyugat-Eu­rópa iszlamizálódása befejezett tény. Ettől kell megóvni Közép-Európát. Ezt teszi ma a magyar kor­mány, és ezért ezt a megoldást, amit eddig a határ védelmével és egyúttal természetesen az emberies­ségi magatartás gyakorlásával megvalósított, azt támogatjuk és továbbra is kérjük. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Külügyminiszter Úr! Örömmel töltött el az a kije­lentés, amit ön most mondott a kvótarendszerrel kapcsolatban, de még mielőtt ezt bővebben kifejte­ném, annyi engedtessék meg, hogy egyszer és min­denkorra tegyük itt is mindenki számára világossá, hogy az Európai Unió vezető hatalmai, úgy is mondhatnám, hogy a nyugat-európai közösség és politikai gondolkodás dilettantizmusát és impotens mivoltát ebben a kérdésben mi sem jelzi jobban, hogy egy olyan kvótarendszerről beszélnek, amely szerint 120-160 ezer illegális bevándorló elhelye­zéséről vitatkoznak, ellenben pontosan tudjuk, hogy már messze-messze jóval több mint félmillió illegális bevándorló érkezett ebbe az országba. Tehát az a félelem maximálisan jogos, hogy mi lesz a közel 400-500 ezer emberrel, aki már bent van az Európai Unió különböző tagállamaiban. Itt viszont a kormánynak egyenesen és korrek­ten nyilvánosságra kell hozni a tényleges állás­pont­ját. Az ugyanis nem működik, bár nekem nagyon tetszik, hogy a miniszter úr határozottan a kor­mány nevében elveti a kvótarendszert. Mi is ezt javasoljuk minden egyes politikai pártnak, viszont Németh Zsolt, a Külügyi bizottság elnöke többször, több fóru­mon azt nyilatkozta és azt jelentette ki, azt dekla­rálta, hogy ha az Európai Unió ezt javasolja, akkor mi kötelesek vagyunk ezt elfogadni.Én arra kérem a kormányt és mindenkit, hogy akár az Európai Bírósághoz forduljon, akár európai szintű népszavazást kezdeményezzünk, de ne enged­jünk ennek a gyakorlatnak. És az is célszerű és üdvös lenne, és ezt megint felelősségünk teljes tudatában jelentsük ki, hogy ez nemcsak összeu­rópai, hanem össz­nemzeti ügy is, és jó lenne, ha a baloldal is egyér­telművé tenné, minden pártja, hogy mi a tény­leges álláspontja a kvótarendszerrel kap­csolatban, mert ez fog fenyegetni a következő időszakban, és nagyon szerencsés lenne, ha ez a kérdés nem pártpolitikai szintre degradálódna (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), hanem össznemzeti ügyként, egyértelműen minden­ki a magyar társadalom, Magyarország biz­ton­sága érdekében elutasítaná a kvótarendszert. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Szeretném hangsúlyozni még egyszer, mint ahogy ezt többször megtettük már, hogy az emberiesség szempontja mellett a jelenlegi helyzetben fokozottan kell a magyar társadalomnak, a magyar politikának a józan eszére hallgatnia. Magyarország megvédi Magyar­ország déli határait és megvédi Európa déli határait is. Köszönet illeti a magyar kormányt a kez­de­ményező képes­ségéért, a magyar rendészeti szer­veket, és valóban, a visegrádi együttműködésben részt vevő rendészeti szerveket is. A külső határ védel­me az Európai Tanács prioritásává vált a múlt héten, mint hall­hattuk. Ez is a magyar diplomá­ciának egy kie­mel­kedő eredménye. Az is, hogy ma Merkel kan­cellár asszony Ankarában tárgyal Török­országgal, és bízunk abban, hogy a török megálla­podás el fogja hozni azt a finanszírozási megállapo­dást is, ami a törökországi menekülttáborok finan­szírozását céloz­za, valamint megkezdődik a politikai megoldás ki­mun­kálása a szíriai válság megoldását illetően.Ami pedig a kötelező kvótát illeti, Mirkóczki képviselőtársamat szeretném megnyugtatni, nem meg­ol­dás a kötelező kvótarendszer a magyar kor­mány szerint. Gerjeszti a bevándorlást, ez a legfőbb probléma a kötelező kvótával, másrészt pedig az Európai Unió megosztottságát is eredményezi az az eljárás, ahogy megpróbálja lenyomni a közép-európai országok torkán az Európai Bizottság ezt a kötelezőkvóta-megoldást.(13.20)Szocialista képviselőtársaimnak pedig szeretném felhívni a figyelmét arra, megállapodtunk arról, hogy november 2-án napirenden fog szerepelni a kötelező kvóta kérdése a Magyar Országgyűlésben. Elindult a sárga lapos eljárás, a héten az Európai ügyek bizottsága fogja tárgyalni. És van pozitív javaslata is a kvótával kapcsolatban Magyarország Kormányának, ez pedig a világkvótára vonatkozó javaslat. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Megkérdezem, a képviselőcsoportok részéről kíván-e valaki kétperces időkeretben szólni. (Jelzésre:) Igen. Elsőként megadom a szót Szél Bernadett képviselő asszonynak, Lehet Más a Politika.
  • ELNÖK: Köszönjük szépen. A következő hozzászóló Tóth Bertalan képviselő úr, Magyar Szocialista Párt.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A következő hozzászóló Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője.
  • ELNÖK: Köszönöm, frakcióvezető úr. A követ­kező hozzászóló Mirkóczki Ádám képviselő úr, Jobbik.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A következő hozzászóló Németh Zsolt bizottsági elnök úr.