• GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Igen, elfogadom. ELNÖK: Öné a szó, Győrffy Balázs képviselő úr. GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Ez év nyarán a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ellenszavazat nélkül fordult a kormányhoz, amelyben azt kezdeményezte - meghallva egyébként a gazdálkodók ez irányú kérését -, hogy a kormányzat fontolja meg az állami termőföldvagyon esetleges értékesítését. Miért, miképpen gondoltuk mi ezt? Fontos volt, hogy ezt a hatályos jogszabályok szerint, átlátható módon, a vagyont nem elkótyavetyélve, illetve megfelelő hitelkonstrukció mellett fontolja meg a kormányzat. Miért fordultunk a kormányzathoz ezzel a kérdéssel? Úgy gondoljuk, hogy mivel most csak földművesek tudnak termőföldet vásárolni Magyar­országon, tehát olyan magánszemélyek, akik megfelelnek a földműves kritériumoknak - zárójelbe teszem, az Európai Unió erőteljes támadást intézett Magyarország ellen azzal a céllal, hogy társas vállalkozások is tudjanak termőföldet vásárolni -, ez mindenképpen időszerű kérdésnek tűnik. A mezőgazdaság hosszú távú tervezést igényel, pláne egy olyan szituációban, amelyben most vagyunk, hiszen generációváltás előtt áll az ágazat, és egy fiatalnak nem a húszéves bérlet, hanem a tulajdon jelenti azt a biztosítékot, amivel érdemben tud foglalkozni a gazdaság átvételével. (A jegyzői székben Móring József Attilát Földi László váltja fel.)Most kell versenyképessé tenni a magyar mezőgazdaságot, a magyar gazdatársadalmat a 2020 utáni időszakra, amikor is sokkal inkább élesedik majd a verseny. S az állam, szemben az erdőgazdaságokkal, az erdővagyonnal nem gazdálkodik ezeken a területeken, bérbe adja azokat, effektív tőkét von ki az ágazatból. Fontos leszögezni, hogy a gazdálkodók nem kérnek ingyenkenyeret, piaci áron vagy még afölött is hajlandók adni ezekért a területekért. Államtitkár úr, kérek egy tájékoztatást, hogy tudunk-e ilyen formában új esélyt adni a magyar vidéknek. Tudjuk-e garantálni, hogy ne strómanok kerüljenek birtokon belülre? Tudunk-e olyan pénzügyi segítséget adni a kevésbé tehetőseknek, hogy a kisgazdálkodók is bátran tudjanak tervezni? S államtitkár úr, arra várnám még a választ, hogy milyen nagyságú területen és mekkora parcellákon tudjuk ezt a programot, amelyen döntés születik, elindítani. Várom válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. NAGY ISTVÁN földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársam! Minden egyes feltett kérdésére igennel tudok válaszolni önnek, hiszen a kormány a Magosz és a Nemzeti Agrárkamara javaslatára döntött arról, hogy a „Földet a gazdáknak” program keretében értékesíti az állami tulajdonú földek egy részét. Miért is döntött így a kormány? Azért, mert egy történelmi igazságtételről is beszélhetünk, hiszen a gazdák jogosan kérik az 1945 óta igényelt és függőben lévő tulajdonukat. Ráadásul egy földéhség is van Magyarországon, amit abból is látunk, hogy az NFA jelenleg is folyamatosan értékesít három hektár alatti területeket, és három-négy ajánlat is érkezik egy-egy területre. Az elmúlt másfél év alatt közel 6 ezer adásvételi szerződés köttetett mintegy 5300 hektár állami földre. Ez a nagyfokú érdeklődés is bizonyítja, szükség van arra, hogy ne csak bérlők, hanem tulajdonosok legyenek, azaz szükség van arra, hogy a „Földet a gazdáknak” programot végrehajtsuk. A kormány egyik célkitűzése, hogy azé legyen a föld, aki megműveli. Kis családi gazdaságok kerülnek kedvező helyzetbe a földvásárlások során, őket kívánja támogatni a kezdeményezés. Az a célunk, hogy az agrárium versenyképességének növelése legyen, és kiszámítható gazdálkodás legyen. Tudjuk nagyon jól, hogy a magyar föld a magyar gazdáknál van a legjobb helyen. Az összes állami föld mintegy 20 százaléka, 300-380 ezer hektár föld kerülne eladásra, többségükben szántók, legelők. Az 51 ezer tételből 41 ezer 10 hektár alatti parcellaméretben fog odakerülni, amely húszéves elidegenítési tilalom, terhelési tilalom, valamint állami visszavásárlási jog bejegyzésével történik. Csak természetes személy, helyben lakó földműves magyar állampolgár vehet részt benne, s mindez garantálja azt, hogy átlátható, tiszta körülmények között történhessen meg mindez. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Államtitkár úr, megnyugtatók voltak azok a garanciák, amiket felsorolt. Úgy gondolom, a magyar gazdatársadalom egy soha nem látott lehetőség kapujában áll, hogy való­ban maguk közül keressék meg azokat a jövendő­beli tulajdonosokat, akik most adott esetben bérlők vagy még azok sem ezeken a területeken. Fontos tudni, hogy ezeket az állami területeket nagyobbrészt, kétharmadában társas vállalkozások bérlik, akiknek elővásárlási jogosultságuk nem lesz, hanem majd olyan helybeli gazdálkodók jutnak termőföldhöz, akik más lehetőség híján nem tudják fejleszteni a gazdaságukat. Nyugtasson meg, államtitkár úr, hogy az az értékesítési egység, amit a szocialista kormányok vezettek be - tudjuk, hogy mit terveztek Bábolnán és Kerteskőn -, ebbe a programba semmilyen formában nem lesz bevonva, és egy sokkal átláthatóbb megoldást fog a kormányzat kínálni. Végül a múlt heti albizottsági ülésen elhangzottakat szeretném kikérni magunknak a gazdák nevében. Tudniillik több ellenzéki képviselő is azt mondta, inkább azt támogatná, hogy az állam minden földet vegyen újra állami tulajdonba, mint hogy eladja azokat. Nos, ilyet már láttunk ötven évvel ezelőtt, most senki nem kér belőle, kedves ellenzéki képvi­selőtársak. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. NAGY ISTVÁN földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. A 23 megyei jogú városban a fővárosi és a megyei kormányhivatalok által lebonyolított nyilvános árverések keretében fog a földértékesítésre sor kerülni. Csak természetes személy teheti meg mindezt, aki licitálni tud. A versenysemlegességet biztosítja az, hogy egy olyan 2,5 százalékos hitellehetőség áll a vásárlások hátterében, amellyel mindnyájan, mindenki egyforma versenyképességgel tud ezekhez a földterületekhez jutni. Ez egy olyan vissza nem té­rülő lehetőség, amivel minden magyar gazdának lehe­tősége és joga van élni. Azt kell mondjam önnek, hogy nagyon álszent az ellenzék hozzáállása akkor, amikor állandóan ostorozza a kormánypárti képviselőket és a kormányt azért, mert nagybirtokpárti. Amikor ez a program kifejezetten a nagybirtokrendszer lebontását szolgálja, és kifejezetten a kisbirtokok kialakítását segíti elő, akkor is obstruálja ezt az egészet. Igyekszünk mindent átlátható módon, tisztán a gazdák számára lebonyolítani. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt Ország­gyűlés! Győrffy Balázs, a Fidesz képviselője, azon­nali kérdést kíván feltenni a földművelésügyi minisz­ternek: „Új esély a magyar gazdáknak - átlátható földeladási rendszer” címmel. Miniszter úr Nagy István államtitkár urat jelölte ki a válaszadásra. Kérdezem, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, Győrffy képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Nagy István államtitkár úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Egyperces viszonválaszra van lehetősége Győrffy Balázs képviselő úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyperces viszonválaszra van lehetősége államtitkár úrnak is.