• SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azért kértem a mai napon szót napirend előtt, hogy az elmúlt héten New Yorkban lezajlott 70. ENSZ közgyűlési ülésről tájékoztatást adjak önöknek. Természetesen nem volt meglepő, hogy a közgyűlési ülésszak alapvetően a migráció kérdéskörével, a modern kori népvándorlás kérdéskörével foglalkozott.A tanácskozást megnyitó ENSZ-főtitkár is világossá tette, hogy soha ennyien nem vándoroltak el még otthonaikból világszerte, mint manapság. Körülbelül 60 millió elvándorolt személyről szólnak a statisztikák. A legnagyobb növekedés az elvándorlók számát tekintve 2014-ben volt, és amióta az ENSZ Menekültügyi Főbiztosi Hivatala létezik, azóta ennyi elvándorolt emberről még soha nem szóltak a statisztikák.És ha végignézünk, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, a világban zajló folyamatokon, akkor bizony azt láthatjuk, hogy az elvándorlás jelenségének erősödése várható, hiszen az elmúlt öt esztendőben 15 jelentős háború vagy fegyveres konfliktus robbant ki, illetőleg újult meg vagy erősödött föl. A klímaváltozás elleni küzdelem is egyelőre korlátozott sikerekkel jár együtt. A vízhiány növekedése, a vízbázisok feletti küzdelem mind-mind azt erősítik, hogy az elkövetkezendő időszakban az elvándorlás jelensége és ebből fakadóan az elvándorlási nyomás többek között Európán is erősödni fog.Tisztelt Képviselőtársaim! Abban is nagyjából egyetértés van, hogy az Európára háruló bevándorlási nyomásnak két fő oka van. Az egyik az, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel szembeni nemzetközi fellépés áttörő sikere továbbra is várat magára - és itt egy kifejezetten visszafogott kifejezést hasz­ná­ltam -, másrészt pedig, hogy a közel-keleti és az észak-afrikai térség jelentős részei váltak instabillá, utólag rossznak bizonyult nemzetközi politikai döntések következtében. Tisztelt Képviselőtársaim! Abban tehát egyetértés van, hogy az elvándorlás, a migráció kérdésköre globális probléma, globális kihívás. Márpedig, ha globális problémával, illetve globális kihívással állunk szemben, akkor evidens, hogy globális válasznak kellene következnie, mégpedig globális részvétellel. Ez Európának különösen is érdeke, hiszen azt hiszem, hogy nem nehéz belátnunk, hogy ha az Európára háruló bevándorlási nyomás hosszú távon sem fog csökkenni, akkor az az európai kontinens instabillá válásához is vezethet. Márpedig a bevándorlási nyomás, az Európára háruló bevándorlási nyomás utánpótlása, tartalékai kimeríthetetlenek, elég, ha csak akár Irakban, Szíriában, a szubszaharai térségben, Líbiában, Afganisztánban vagy Pakisztánban élő belső menekültek vagy az onnan elvándorlásukat tervező emberek számát számításba vesszük, ebből a szempontból a különböző nemzetközi statisztikák már 30-35 millió emberről is beszélnek. Tisztelt Képviselőtársaim! A globális megoldási javaslatunk a következőképpen néz ki. A magyar küldöttség egy öt pontból álló megoldási javaslatot tett az ENSZ Közgyűlésén. Ennek első pontjaként javasoljuk, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni nemzetközi szerepvállalást és nemzetközi erőfeszítéseket erősítsük. Az ISIS visszaszorítása eddig nem sikerült, az ISIS újabb területeket szerzett, ezért egyértelmű, hogy a nemzetközi erőfeszítéseket növelnünk kell. Márpedig ha az ISIS terepfoglalásait, területfoglalásait nem tudjuk visszaszorítani, akkor az elvándorlás jelensége erősödni fog Európa szomszédságában. Másodsorban, illetve második pontként stabilizálni kell a helyzetet a Közel-Keleten. Itt nyilván a megoldás kulcsa Szíria. Szíriában békés megoldást kell elérni. A német kancellár felvetésével egyetértünk, a lehető legszélesebb politikai egyeztetések szükségesek a tárgyalásokon keresztüli megoldásokhoz, és le kell számolnunk egy illúzióval is. Ennek jegyében, azt gondolom, végre be kell látnunk, hogy a transzatlanti közösség és Oroszország közötti megállapodás, valamint koordinált akciók nélkül nem lesz megoldás a szíriai válság tekintetében.Harmadrészt javasoltuk világkvóták bevezetését, hiszen az mégsem tartható, hogy olyan nemzetközi politikai döntések miatt van nyomás most Európán, amelyben nem csak Európa vett részt - tehát az a helyes, ha nem csak Európa viseli a terheket. Negyedrészt javasoltuk az ENSZ békefenntartó műveleteinek megerősítését, ötödikként pedig a fenntartható fejlődési célok érvényesítését és teljes implementálását (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), hiszen ezek a célok világosan kimondják, hogy szabályozott, rendezett és biztonságos migrációra van szükség. Köszönöm a türelmet és a figyelmet, elnök úr. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr! Az önök kormánya, élén Orbán Viktorral folyamatosan a konfliktus keresésében, fenntartásában és élezésében érdekelt, nem pedig a megoldásban. Ehhez asszisztál ön is, miniszter úr, ez egyértelműen látszik a szomszédos országokkal való pengeváltások, az Európai Unió intézményei, valamint az ENSZ Közgyűlésen tett nyilatkozatai során.(13.10)Ön az ENSZ közgyűlésén az öt pontból Oroszországot emelte ki, akivel együtt kell működni a menekültválság megoldása során, mindeközben a mai napig nem tisztázott, hogy milyen nemzetközi felhatalmazás alapján vagy anélkül éppen kit bombáz Oroszország Szíriában, a szövetséges nyugati államok vezetői pedig ezt élesen kritizálták. Érdekes, hogy az Európai Uniót nem emelte ki beszédében.Tisztelt Miniszter Úr! Önök egy nagyon káros és elfogadhatatlan politikát folytatnak. Külpolitikai ámokfutás mellett önöknek nem a magyar emberek biztonságérzete a fontos, hanem pont ellenkezőleg, a magyar emberek félelmét akarják fokozni, hogy minél kevesebb szó essen a korrupcióról vagy arról, hogy a magyar embereknek most már 38 százaléka szegénységben él, vagy arról, hogy az ön által emlegetett sok millió elvándorló közül félmillió magyar volt az elmúlt években. Önök is tudják, hogy a menekültválságot csak közös európai együttműködéssel lehet kezelni és megoldani. Az önök európai pártcsaládjának vezető személyisége, Angela Merkel épp tett egy nyilatkozatot és említett egy cselekvési tervet. Kíváncsian várjuk a kormány és az önök álláspontját. Ön azt mondta az ENSZ-közgyűlésen, hogy keresztény országot képviselő politikusként elutasítja a muzulmánellenességet, rámutatott, hogy nem az iszlám hit a probléma gyökere. Tisztelt miniszter úr, szeretném megtudni, hogy mi a kormány hivatalos álláspontja akkor, mert ez ellenkező a miniszterelnök úr álláspontjával. Várom majd válaszát. Köszönöm szépen. (Közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Nem igaz! - Taps az MSZP padsoraiból.)
  • GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! A Jobbik a kezdetektől azon az állásponton van, hogy a migráció kérdése nem egy pártpolitikai ügy, hanem egy olyan nemzeti ügy, amelyben a legszélesebb összefogásra lenne szükség itt kis hazánkban, hiszen ez a kérdés az országunknak, sőt nem is csak az országunknak, hanem a kontinensnek és a civilizációnknak is a jövőjéről szól. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi szervezetekre hiába várunk, a megoldás nagyon nehezen sejlik ki azokból a cselekedetekből, amelyeket a nemzetközi szervezetek mutatnak. Ezért nemzetállami hatáskörben kell megoldani ezt a kérdéskört. A Jobbik ezért mondta azt, hogy amíg a nemzetközi szervezetekre várunk, nagyon fontos, hogy minden lehetséges eszközzel megvédjük a határainkat, a határőrséget állítsuk vissza, hiszen egyértelmű, hogy a rendőrségnek és a honvédelemnek, a katonaságnak nem ez az elsődleges prioritása. Jól végzik a munkájukat, de a határőrség visszaállításával lehetne a migrációs hullámot a leghatékonyabban kezelni, és természetesen, amíg a határainkat védjük, nagyon fontos az, hogy a Magyarországon lévő migránsokat, bevándorlókat zárt táborokba gyűjtsük, távol a magyar településektől.A nemzetközi próbálkozások a kvóta ügyében nem megfelelő megoldást nyújtanak. Ez egy rossz irány. Az európai uniós kvótánál egy fokkal jobb a nemzetközi kvóta, de mi ezt is szeretnénk elutasítani, hiszen amíg a migrációs hullám végét nem látjuk, addig teljesen felesleges arról beszélni, hogy hogyan osszuk el a migránsokat, akik az európai kontinensre érkeznek. Nagyon fontosnak tartjuk annak hangsúlyozását, hogy az Európai Unió a határain kívül próbálja meg a kérdést hatékonyan kezelni, nyújtson segítséget, anyagi támogatást Törökországnak, amely már így is (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) óriási gondokkal küszködik a migráció kezelésében; az Európai Unió nyújtson segítséget Törökországnak e kérdés kezelésében. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiból.)
  • NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Miniszter Úr! Azt hiszem, tényleg fontos lenne, ha a tárgyra tudnánk térni, amire a napirend előtti felszólalás is irányult. Pavlovi reflexe egyes pártoknak, hogy pártpolitikai vitát generáljanak és félelemkeltésről beszéljenek, mintha Orbán Viktor indította volna el a menekültválságot a nemzetközi színtéren.Én szeretném üdvözölni a kormány ötpontos cselekvési tervét. Úgy gondolom, az, hogy a miniszterelnök kiment az ENSZ közgyűlésére, egy rendkívül fontos, mondhatnám, precedens nélküli diplomáciai lépés volt a részünkről. Egyetértek a legfontosabb ponttal abban, amit Szijjártó Péter elmondott, hogy a kiváltó okokat kell megszüntetni: itt mindenekelőtt a líbiai, illetve a szíriai háború befejezése lenne sürgető. Abban viszont, azt gondolom, mindenképpen van igazság, hogy az orosz légicsapások az elmúlt napokban némileg aggasztóak. Nem tűnik megvalósítottnak az a szükséges koordináció, amely ezekhez a légicsapásokhoz nélkülözhetetlen lenne. Szemmel láthatóan ezzel lesz még gondja a nemzetközi közösségnek. Úgy gondolom, elsősorban valóban nem katonai feladatról van szó, ahogy ezt itt elmondta a miniszter úr, fontos lenne a politikai folyamatot elindítani. Ezzel kapcsolatban persze rögzítenünk kell, hogy a katonai jelenlétre is szükség van, de a politikai folyamat elindítása nélkülözhetetlen. E tekintetben az Obama-Putyin-találkozó mindenképpen ígéretes. Ugyanakkor az amerikai elnökválasztási kampány nem túlságosan kedvező e politikai folyamat szempontjából. Az a magyar álláspont, hogy széles körű megegyezésre van szükség, egyfajta inkluzív folyamatra, amelyben Törökország, adott esetben Szíria, Irán, Szaúd-Arábia szerepet tud vállalni, rendkívül fontos. Azzal is messzemenőkig egyetértek, hogy az önrendelkezés elvét tiszteletben kell tartani. Nem feladata a nemzetközi közösségnek (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Aszad elnök eltávolítása. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Egy globális válság következményeivel állunk szemben, egy globális válságra nincs nemzetállami megoldás. Viszont a tekintetben, hogy a globális színpadon Magyarország milyen álláspontot képviseljen, hogyan képviselje a nemzeti érdekeit, mi az a nemzeti minimum, amiben a parlamenti pártok meg tudnak egyezni, hetekkel ezelőtt kezdeményeztünk már egy ötpárti egyeztetést. Sajnálatos módon ez nem jött létre.(13.20)Tisztelt Miniszter Úr! Globális megoldásra van szükség, és egy világos magyar álláspontra. A világkvóta természetesen egy jó irány. Mi magunk is elmondtuk hetekkel ezelőtt, hogy azért, ami történt, nemcsak az Európai Uniót, sőt elsődlegesen nem is az Európai Uniót, hanem az Amerikai Egyesült Államokat terheli a felelősség. Az irány jó, viszont kérdés az, hogy Magyarország mennyiben tud hitelesen fellépni egy világkvótáért, amikor Magyarország az, amelyik mindenféle kvótarendszert élből elutasít Európában úgy, hogy nincs arra válasz - és a miniszterelnök úrnak sem volt válasza arra -, hogy mi van, ha nincs kvótarendszer, és visszatolják a Magyar­országon regisztrált menedékkérőket. Mit fog csinálni egy ilyen helyzetben a magyar kormány? Tisztelt Miniszter Úr! Arról is szó van, hogy Magyar­országnak azt is fel kell ismernie, létérdekünk, nemzeti érdekünk az, hogy az Európai Unión belül legyen egy hatékonyabb belbiztonsági, titkosszolgálati együttműködés és egy mélyülő európai beván­dorláspolitika. Az ISIS-ről beszélnek, de az ISIS is egy okozat. Végre nyíltan kell beszélni ennek az egész krízisnek a négy fő okáról. Egyrészt az a háborús politika, amelyben Magyarország is csendestárs volt az elmúlt húsz évben, amelyik a közel-keleti erőforrások elrablásáról szólt; nem a demokrácia terjesztéséről és nem emberi jogokról. Az okok között ott van az az egyenlőtlen kereskedelem, amit a magországok, a centrum országok a perifériával, a szegényebb országokkal folytatnak, ott van a munkaerő elszívása; most is vannak nagyvállalatok, amelyek már azt nézik, hogy lehet a béreket leszorítani, és hogyan lehet dolgoztatni azokat, akik kitántorognak az Európai Unió központi országaiba.Végezetül pedig ott van az okok között a klímaváltozás, ehhez pedig Magyarországon is egy energiapolitikai fordulatra lenne szükség, hogy ezzel szembeszálljunk. Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiban.)
  • HARRACH PÉTER (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Valóban, a migránsáradat globális probléma, egy ország, sőt egy kontinens sem tudja ezt megállítani, ezért logikus a magyar javaslat a nemzetközi kvótáról. Ugyanakkor ki kell jelentenünk, hogy a kötelező európai kvótát nem tudjuk elfogadni. S ha már felszólalásokra utalok, akkor azt is ki kell jelenteni, hogy nem vagyunk iszlámellenesek, hanem bevándorlásellenesek vagyunk. Három kérdésre persze jó lenne válaszolni. Az egyik az, hogy mi az oka a migránsáradatnak, mi a megoldás, és végül arra is, hogy miért nem látják a probléma súlyát egyes politikai erők. Az okok között természetesen vannak politikán kívüli okok is, ilyen a demográfiai helyzet, de azért politikai okok is szép számmal. Nemcsak az előzetes beavatkozásokra gondolok, hanem az irányított bevándorlásra is. És mi lenne a megoldás? Nyilván az önvédelem a kibocsátó országokban, hiszen ott kell megoldani a probléma gyökerét, természetesen mindig mindenhol az emberiességi szempontot figyelembe véve. És hogy miért nem látják egyesek a probléma súlyát? Hát ennek is van egy politikai és egy ideológiai oka. A politikai okra úgy kapunk választ, ha feltesszük azt a kérdést, hogy Európa-szerte a bevándorlók tömegei hova szavaznak. Van Európában olyan ország, amelynek elnöke ma nem lenne elnök, ha a migránsok nem szavaztak volna rá. És az ideológiai ok? Hát nyilvánvaló, hogy a multikulturális társadalomba vetett hit áll emögött, és egy eltúlzott, a politikai korrektség mázával leöntött véleménysorozat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm a miniszter úr felszólalását. A házszabály értelmében most a frakcióknak 2-2 percben nyílik lehetőségük a reakcióra. Elsőként megadom a szót Tóth Bertalan MSZP-s képviselő úrnak.
  • ELNÖK: Képviselő úr, azt hiszem, hogy eltévesztette az időpontot. Valószínűleg azt hiszi, hogy az interpelláció idején járunk, de még nem, ez a napirend előtti felszólalás. Tehát a miniszter úrnak sajnálatos módon nincs módja önnek a parlament nyilvánossága előtt válaszolni, de bizonyára áll rendelkezésére a folyosón vagy egy kávé mellett is akár a büfében. (Dr. Harangozó Tamás: Ez színvonalas volt!)Gyöngyösi Márton képviselő úr következik, a Jobbik részéről.
  • ELNÖK: Köszönöm. Németh Zsolt a Fidesz képviseletében fog szólni. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Most Schiffer Andrásnak adom meg a szót, az LMP képviselőcsoportja vezetőjének. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Harrach Péter következik.