• EGYED ZSOLT (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Október 4-e az állatok világnapja, ezért ennek alkalmából érdemes tüzetesen átvizsgálni az állatvédelem állapotát és a kapcsolódó jogszabályok megfelelőségét. Gondolkodjunk el azon, mit tehetünk az ember környezetében vagy vadon élő állatok életének segítésében! Miért fontos ez? Mert földünk változó, talán pusztuló állapotban van, változik a klíma, az évszakok nem a megszokott arcukat mutatják, ami megnehezíti az emberek és állatok életét, ételhez, ivóvízhez jutását.Emellett azt is látnunk kell, hogy sok embertársunk nem képes felfogni, hogy Isten ránk bízta a Föld élővilágának ápolását. Súlyos bűnt követnek el azok, akik embertelen körülmények között tartják háziállataikat, kutyaviadalokat rendeznek, vagy éppen orvul vadásszák le a vadon élő állatokat. Súlyos bűnökért súlyos büntetést érdemelnek. Hazánk állatvédelmi törvénye, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény kimondja, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége. A Btk. állatkínzásért, tiltott állatviadal szervezéséért 2-3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntet.Úgy gondolom, a törvényi háttér megfelelő, viszont az esetek észlelésére, jelentésére nincs megfelelő szerv. Tapasztalom, hogy a rendőrök nem tudnak az állatokra figyelni, csupán állampolgári feljelentések nyomán intézkednek. Ezért szükség van olyan szervezetekre, amelyek fellépnek az állatok védelmében.(15.10)Nyugaton privát állatrendőrség és alapítványok működnek. Ha az állatrendőrség kérdése utópia is jelen körülmények között Magyarországon, de mindenféleképpen megfontolandó, úgy gondolom, mindenki számára.A Jobbik fontosnak tartja, hogy már iskoláskorban felelős állattartásra neveljük gyermekeinket, ami különösen fontos a mai fiatalok esetében, mivel sajnos többjük úgy szocializálódik, hogy nincs állat a környezetében. Szorgalmazzuk, hogy az iskolai képzési rendszerbe vegyék be a felelős állattartást. Fontosnak tartjuk továbbá a behatárolható feladatok felosztását az állam, az önkormányzatok és az Állatorvosi Kamara között és egy olyan program kidolgozását a vadon élő állatok védelmében, amely harmonizál a tradicionális vadászat értékrendjével.Tisztelt Államtitkár Úr! Kérdezem, milyen ered­ményei vannak a szigorú állatvédelmi törvénynek. Hogyan jutnak el a hatóságok a bűncselekmény elkövetőihez jelenleg? Milyen lépéseket tettek eddig a felderítés javítása érdekében? Milyen intézkedéseket tettek a megelőzésben? Májusi felszólalásomra reagálva Zsigó Róbert úr jelezte, hogy ezer menhelyi állat ivartalanítását végzik majd el. Információim szerint ez a mai napig nem történt meg - vagy tévedek? Várom érdemi válaszát. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
  • ZSIGÓ RÓBERT földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az állatvédelmi kérdések a földművelésügyi kormányzat számára rendkívül fontosak, így minden tőlünk telhetőt megteszünk a Magyarországon élő állatok jólétének biztosítása érdekében. Ezen munkánkban a különböző állami és önkormányzati intézmények mellett a civil állatvédő szervezetek is partnereink.Azt tudni kell, hogy az állatokat ért sérelem általában nem szándékos bántalmazás, hanem a nem megfelelő gondoskodás eredménye, amit sokszor az állattartással kapcsolatos tájékozatlanság okoz, ezért sem lehet eléggé hangsúlyozni a megelőzés fontosságát az állattartás során jelentkező állatvédelmi problémák kapcsán. Egyetértek a képviselő úrral abban, hogy fontos a gyermekek felelős állattartásra nevelése, hiszen a fiatal generációk megszólítása, szemléletformálása, továbbá a szakmai alapon nyugvó ismeretterjesztés döntő a felelős állattartás meghonosítása szempontjából.Tisztelt Képviselőtársaim! Az állatokkal való megfelelő bánásmód elsősorban a gazda felelőssége, emiatt a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kiemelten fontosnak tartja a szemléletformálást ezen a területen, amelyet többek között különböző programok indításával kívánunk elérni. Ezek közé tartozik a „Szabad a gazdi” program, azon belül a vakvezető kutyák kiképzését elősegítő Látótárs-projekt is. Ugyancsak az állatok szenvedésének megelőzését szolgálja az a haszonállatokat érintő előírás, amely szerint 2013-tól Magyarországon, egyébként az uniós szabályozást megelőzve, nagy létszámú állattartó telepeken állatjóléti felelőst kell alkalmazni. Az ő feladata, hogy felügyelje és elősegítse az állatok tartási körülményeit meghatározó állatvédelmi jogszabályok betartását, valamint ellássa az állatok gondozásával és felügyeletével megbízott személyek, az állatok jólétével kapcsolatos utasításokkal és útmutatásokkal, továbbá évente oktatást tartson az állattartó telep dolgozói részére. Az állatjóléti felelősök oktatását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal végzi, eddig 4288 fő végezte el sikeresen a képzést. A haszonállatok intenzív tartása sok esetben fokozott állatjóléti kockázattal jár, emiatt az állatvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi az állattartó telepeket, a problémák észlelése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben állatvédelmi bírságot szab ki, vagy akár el is kobozhatja az állatokat.Tisztelt Képviselő Úr! A kóbor eb- és macskapopulációk mederben tartása és a nem kívánt szaporulatok megelőzése érdekében az ebek kötelező egyedi jelölésének és nyilvántartásának 2013-as bevezetése mellett kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a menhelyen élő állatok ivartalanítását. Ezért indítottuk útjára 2013-ban a „Program a menhelyi kutyák ivartalanításáért” kezdeményezést, melynek célja, hogy növekedjen az állatok örökbefogadási esélye, illetve a felelős állattartás ösztönzése. A programmal kapcsolatban feltett kérdésére válaszul tájékoztatom a képviselő urat, hogy igen, ön téved, a két évvel ezelőtt az állatok világnapján elindított program keretein belül 914 eb ivartalanítására került sor a célul kitűzött ezerből. A kedvező tapasztalatokra tekintettel az egyeztetések folynak a program lehetőség szerinti folytatásáról. Köszönöm szépen a figyelmüket. Kérem, képviselő úr, hogy fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • EGYED ZSOLT (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Ha tehetném, nagyon szívesen elfogadnám az államtitkár úr válaszát, de azért nem tudom elfogadni, mert szavakban ezek a dolgok az állatvédelem kapcsán mindig jól működnek, csak a tettekben vannak hiányosságok.Itt ugyanaz történik, mint az élet számtalan más területén jelen pillanatban, hogy a civil szférának kell megoldani egy olyan problémát, ami egyébként, úgy gondolom, minden magyar állampolgárnak fontos. Ezért például a Jobbik Magyarországért Mozgalom ifjúsági tagozata egy országos kampányt indít az állatvédelem népszerűsítése érdekében és a felelős állattartás népszerűsítése érdekében, és én szeretném államtitkár úrnak azért elmondani azt, hogy 900 kutya ivartalanítása nem fogja megoldani a problémát.Itt a probléma akkor oldódna meg, ha a mezőgazdasági minisztérium hirdetne egy országos ivartalanítási akciót, és úgy, mint Nyugat-Európában, megszűnne a csapatokban élő kóbor állatok tömege az utcákon. Sajnos, így nem tudom a válaszát elfogadni. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Az interpellációra Zsigó Róbert állam­titkár úr válaszol. Megadom a szót, államtitkár úr.
  • ELNÖK: Megköszönöm az államtitkár úr válaszát. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ. Öné a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 107 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Hollik István, a KDNP képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Megyünk bölcsődébe?” címmel. Hollik István képviselő urat illeti a szó.