• MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! (A mikrofonja nem működik.) ELNÖK: Elnézést, mikrofont és Magyar Zoltán képviselő úrnak kérem szépen kiírni a nevét. (Megtörténik.) Ott van. Újrakezdjük, öné a szó. MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Most jó? (Jelzésre:) Most már jó lett. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! A korábban kommunikáltakkal ellentétben a Fidesz gyakorlatilag önmagához vette a helyi földbizottságok feladatköreit. Az általam is sokat bírált földforgalmi törvény kevés előremutató intézkedése között volt az, hogy ezen földbizottságok a földtulajdonváltás esetében mindenképpen jogkörökkel rendelkeznek, ugyan nem azokkal a feltételekkel és minőségben dönthetnek ezek a bizottságok, ahogy a Jobbik azt szerette volna, de vitathatatlan, hogy a bizottságokon keresztül akár a helyi gazdák is jogköröket kaphatnának. Ugyanakkor beigazolódott a gyanú, és az év eleji, agrárkamarákon belüli kapkodás értelmet nyert - államtitkár úr körzetéből is több tucat településen rendkívül gyanús körülmények között lettek ezek a bizottságok megalakítva, gyakorlatilag csak egy szűk belső kört informáltak ezen bizottságok megalakulásakor -, nyilvánvalóvá vált, hogy a Fidesznek esze ágában sincs a helyiek akaratára bízni a földek sorsát. A Jobbik már ekkor felhívta a figyelmet arra, hogy kormányzati szinten hiába is beszélnek akár arról, hogy ezen földbizottságok komolyan vehetők, ha az agrárkamara égisze alatt megalakult bizottságok nem azon kamucélokat testesítenék meg, amelyeket egyébként önök kommunikáltak. Itt arra gondolok, hogy amikor felvetettük ezt a problémát, hogy mégis miért alakulnak meg ezek az agrárkamarán belüli bizottságok, akkor például olyan nevetséges válaszokat kaptunk, hogy a kakaskukorékolást kell megvédeni továbbra is vidéken, és majd ezen bizottságok önök felé jelzik azt a problémát, ha valahol el akarnák némítani ezen kakasokat. Mára világossá vált, hogy a valódi cél az volt, hogy a Fideszhez lojális kisebbség kezébe kerüljön a földtulajdonváltás feletti döntés. Ezért kérdezem államtitkár urat, hogy mikortól kívánják a földbizottságok működését a törvényben meghatározott feltételekkel biztosítani. Várom érdemi válaszát. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • DR. NAGY ISTVÁN földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársam! Mindennek rendelt ideje van, minden következik a maga idejében. A földforgalmi törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzat közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként helyi gazdálkodói közösséget alkotnak. A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve a közösség tagjai közül megválasztott helyi földbizottság, melynek megalakulásáról és működéséről nem a törvény, hanem külön kormányrendelet rendelkezik. A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében a földbirtok-politikai célokkal összhangban vizsgálja. A helyi földbizottság elutasító döntése köti az engedélyező hatóságot, azaz vétójoga van, amelyhez azonban elengedhetetlen, hogy a helyi földbizottságok megkérdőjelezhetetlen jogi alapokon kerüljenek felállításra. A demokratikus legitimáció megköveteli, hogy amennyiben a közhatalom elnyerése valamely hatalmi ág közreműködésével történik, annak akkor is visszavezethetőnek kell lenni a szuverén néphez. A helyi földbizottságok tagjait a földforgalmi törvény hatályos rendelkezései szerint a településen földet használó gazdálkodók választották volna, azonban ezen önigazgatási rendszer legitimációja nem tekinthető teljesnek, hiszen megválasztásuk nem vezethető vissza a település választópolgárainak teljes közösségére. (13.10) Ezzel a rendszerrel szemben alkotmányosan, valamint az EU felé is megnyugtató megoldást jelent, hogy a településen gazdálkodók a helyi földbizottság tagjai megválasztása során a jelöltállításban vesznek részt, de maga a választás és ezzel a közhatalmi felhatalmazás már a választópolgárok által megválasztott helyi képviselő-testületek hatáskörébe került. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Mindez azonban azt mutatja, hogy ahogy a törvény elfogadásra kerül, utána lehet rendezni a kérdést. Köszönöm szépen.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Magyar Zoltán, a Jobbik képviselője, kérdést kíván feltenni a földművelésügyi miniszternek: "A Fidesz átvert egy országot?" címmel. Öné a szó, képviselő úr.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Nagy István államtitkár úrnak.