• VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Idén februárban, még az elmúlt parlamenti ciklusban egy olyan határozati javaslatot nyújtottam be az Országgyűlésnek, melyben azt indítványoztam, hogy hozzon létre az állam egy olyan tőkealapot, amely alkalmas arra, hogy a lakosság 6-7 ezer milliárd forintnyi, jelenleg bankbetétekben fekvő megtakarításait becsatornázza, és egyes kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű beruházásokra ezt a megtakarítást felhasználja. Ez természetesen a lakosság részéről önkéntesen történik, hasonlóan, mint ahogy az állam jelenleg is versenyt fut a bankbetétekben fekvő megtakarításokért az állampapírpiacon. Hozamban versenyez az állam, hozamban olyan feltételeket kínál, hogy egy részét a bankbetétekben fekvő megtakarításokból átteszik az emberek állampapírokba, ugyanezt szerettük volna most megcsinálni nyugati mintára. Ezt célozta a határozati javaslatunk. Meg lehetne építeni például ezekből a megtakarításokból, vagy legalábbis jelentős részben hozzájárulna a nemzeti önrész finanszírozásához a lakossági megtakarítás, ugyanis ha az emberek azt látnák, hogy a kormány létrehoz egy olyan pénzügyi alapot, amely tőkevédett és hozamgaranciát nyújt a befektetők részére, akkor meggyőződésem, hogy a magyar lakosság nem a jelenleg nulla közeli reálhozamot produkáló bankbetétekben tartaná a megtakarítását, hanem ebbe az állami alapba beruházna, és ilyen módon lehetővé válna az, hogy Magyarország ne adósodjon el olyan mértékben külföld felé, mint ahogy most, a kormány által megkötött 10 milliárd eurós paksi atomerőművi szerződés finanszírozásáról szóló megállapodás alapján eladósodik. Mit is érnénk el a jobbikos javaslattal? A magyar lakosság tulajdonossá válhatna saját döntése alapján a saját hazájában egy kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű beruházásban; a magyar lakosság pénzéből, megtakarításaiból lehetne a nemzeti önrészt fedezni; az emberek reálhozamhoz juthatnának egy jól működő tőkebefektetésben. Ezzel szemben a kormány azonban olyan lépést választott, amely kiszolgáltatja valóban Magyarországot, eladósítja egy külföldi állam, adott esetben Oroszország felé. Különösen érdekes az, hogy a Jobbik - amelyet az orosz érdekek képviseletével, illetve felkarolásával vádolnak - volt az egyetlen olyan parlamenti párt, amely a nemzeti érdeket képviselő javaslatot nyújtott be ebben a témában, olyat, amely megakadályozza Magyarország eladósodását. Ezzel szemben a kormány javaslata azt eredményezi, hogy Magyarország eladósodik Oroszország felé. A többi ellenzéki párt pedig nemes egyszerűséggel nem foglalkozott a kérdéssel. Kérem miniszter úr válaszát, hogy mit gondol erről. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiból.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kormány az ígéretéhez híven az új Országgyűlés megalakulása után haladéktalanul benyújtotta a magyar és az orosz állam közötti hitelmegállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. Ebben a megállapodás teljes szövege szerepel, és egyértelműen kiderül belőle, hogy az orosz féllel kötött államközi hitelszerződés milyen előnyökkel jár Magyarország számára. Ezek közül kiemelem, hogy a hitelszerződést igen hosszú, harmincéves futamidőre kötöttük, a tőketörlesztést pedig csak az új blokkok üzembe helyezését követően kell majd megkezdenünk. A tőketörlesztést megelőző kezdeti időszakban 3,95 százalékos, majd sávosan emelkedő kamat a piaci kamatoknál is kedvezőbb módon volt elérhető. Ezekkel a feltételekkel a kölcsön összhangban van a magyar költségvetés finanszírozási képességeivel, és megfelel az Alaptörvényben rögzített adósságszabálynak is. Az Országgyűlés által már jóváhagyott magyar-orosz keretmegállapodás biztosítja az új atomerőművi blokkok felépítését, meglévő berendezések biztonságos lebontását, az erőmű fűtőanyaggal való ellátását, a kiégett fűtőelemek elszállítását is. Olyan megoldás született tehát, amely a Paksi Atomerőmű megújításának minden részletére kiterjed. Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által javasolt állami tőkealap létrehozása nem oldja meg a problémát, és nem igazak azok az állítások, amelyeket ön mond, például, hogy megakadályozza Magyarország eladósodását, meg hogy a magyar lakosok így válnak tulajdonossá. A magyar lakosok pont most tulajdonosok, hiszen a magyar állam tulajdona lesz. És ne feledje, hogy a finanszírozás és a tulajdonlási kérdés nem függ össze. Ön hiába próbálja politikailag a kettőt összefogni... (A kijelző hibásan működik, az óra 175 percet mutat. - Közbeszólások a Jobbik soraiból: Idő! - Novák Előd: Órák óta ezt hallgatjuk!) - én meghallgattam önt -, a két dolog nem függ össze. A magyar lakosság éppen hogy így válik tulajdonossá. De az ön tőkealap-létrehozása közgazdaságilag sem megalapozott, hiszen egy ilyen tőkealap létrehozása ahhoz, hogy a lakosság számára a mostani állam által elfogadott kötvényekhez képest kedvezőbb legyen (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Idő! - Derültség a kormánypárti padsorokban.), ehhez lényegesen magasabb kamatot kell biztosítani. Tehát lényegében ez a tőkealap drágítja a mostani lakossági forrásbevonást. Jelzem egyébként, hogy nagyon sikeres a Fidesz-kormánynak a lakossági tőkebevonása, hiszen 2010-ben ez mindössze 700 milliárd volt, most jelenleg ez az összeg 2200 milliárd. De ön nem vette figyelembe azt sem, hogy a lakosság forrásbevonása maximum hat évre szól, és egy ilyen nagy összegű beruházásfinanszírozást nem lehet vagylagos alapon, a lakosságnak kínált tőkepiaci lehetőségek által finanszírozni. Tehát sem költség szempontjából, sem pedig közgazdasági szempontból az ön tőkealap-létrehozási szándéka egyáltalán nem megalapozott. Ráadásul nem igaz az sem, hogy az Európai Unióban is nemzetközi példa van erre, hiszen ezek a tőkealapok kizárólag versenypiaci beruházásokat finanszíroznak. A paksi bővítés pedig nem teljesen profitalapú beruházás, ezt ön tudja a legjobban. Mindezeket figyelembe véve tehát az ön tőkealap-létrehozása sem költség szempontjából, sem közgazdaságilag, sem futamidő szempontjából nem megoldás, hanem sokkal költségesebb megoldás. Javaslom, hogy váltson szlogent a Jobbik a jövőben, mondja azt, hogy kimondjuk, de meg nem oldjuk a problémát. Mert ez ezt igazolja. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • VOLNER JÁNOS (Jobbik): Természetesen nem tudjuk elfogadni, államtitkár úr. Ön az elmúlt percekben azt bizonyította be, hogy felolvasni jobban tud, mint válaszolni egy kérdésre. A Jobbik egy önálló javaslatot nyújtott be, amely alkalmas lett volna arra, hogy a lakossági megtakarításokból az emberek a magasabb hozamok reményében egy olyan pénzügyi alapba tegyék a pénzüket, amely megépíti a Paksi Atomerőművet, amely fedezetet nyújt ehhez az óriásberuházáshoz. Ön érdemben ezekre a felvetésekre nem reagált, a kormány melletti sikerpropagandát fejtett ki annak érdekében, hogy aláírhassanak egy olyan szerződést, amely eladósítja Magyarországot 3 ezer milliárd forint értékben. És még egyszer emlékeztetnék: az orosz befolyással meggyanúsított Jobbik volt az egyetlen olyan párt, amely a nemzeti önérdeket képviselő javaslatot tett le az asztalra, egy olyan javaslatot, amely belföldi forrásokból szerette volna a Paksi Atomerőmű bővítését megoldani, nem úgy, ahogy a kormány tette, külföldi pénzekből. Köszönöm szépen, elnök úr. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Úgy van! - Taps a Jobbik padsoraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Válaszadásra megadom a szót Tállai András államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr.
  • ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Kérdezem képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ.
  • ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 100 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (11.10) Tisztelt Országgyűlés! Schmuck Erzsébet, az LMP képviselője, interpellációt nyújtott be a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez: "Ha uniós pénz, akkor nem számít, hova folyik el?" címmel. Schmuck Erzsébet képviselő asszonyt illeti a szó.